• (+84) 024.3787.2323
  • (+84) 0989.532.900
  • contact@esvn.com.vn

Cong ty ESVN

các hoạt động của ESVN
esvn

Tin công ty

Triển khai Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến.

Công ty Cổ phần Eastern Sun Việt Nam Hỗ trợ Triển khai và tích hợp Cổng thông tin Dịch vụ Công Trực tuyến, Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn. Tháng 12/2016, Được sự đồng ý của Ban Lãnh Đạo Trung tâm Tin học và Thống kê, Công ty Cổ phần Eastern Sun Việt Nam phối hợp với đội ngũ cán bộ Phòng Phát triển phần mềm của  Trung tâm Tin học và Thống kê triển khai thành công Cổng thông tin dịch vụ Công trực tuyến mức độ 3-4.

Tháng 12/2016, Được sự đồng ý của Ban Lãnh Đạo Trung tâm Tin học và Thống kê, Công ty Cổ phần Eastern Sun Việt Nam phối hợp với đội ngũ cán bộ Phòng Phát triển phần mềm của  Trung tâm Tin học và Thống kê triển khai thành công Cổng thông tin dịch vụ Công trực tuyến mức độ 3-4.
Với việc triển khai thành công Cổng thông tin Dịch vụ Công tại địa chỉ https://dvc.mard.gov.vn, sẽ là một địa chỉ  chính thức cung cấp dịch vụ công của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn. Trên cơ sở đó giúp các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đăng ký, nộp hồ sơ và nhận kết quả từ các cơ quan xử lý hồ sơ của các lĩnh vực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp cho tổ chức và doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả điều hành của các cơ quan trực thuộc bộ có phục vụ người dân được tốt hơn, hiệu quả hơn.
Hơn nữa, với sự thành công trong việc triển khai Cổng thông tin dịch vụ công, trong thời gian tới, các dịch vụ công của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ triển khai tích hợp các dịch vụ công khác vào cổng nhằm hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công một cách tốt nhất.


Bài viết liên quan
  • Tầng 7, Tòa nhà Intracom, Số 82, Đ. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
  • Phone: (+84) 3787 2323
  • Hotline: 0989532900
  • Fax: (+84)243.787.2071
  • Email: contact@esvn.com.vn
Copyright © 2019 ESVN.,JSC. All rights reserved.
Copyright © 2017 ESVN.,JSC. All rights reserved.