• (+84) 024.3787.2323
  • (+84) 0989.532.900
  • contact@esvn.com.vn

Cong ty ESVN

các hoạt động của ESVN
esvn

Tin công ty

Triển khai Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến.

Công ty Cổ phần Eastern Sun Việt Nam Hỗ trợ Triển khai và tích hợp Cổng thông tin Dịch vụ Công Trực tuyến, Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn. Được sự đồng ý của Ban Lãnh Đạo Trung tâm Tin học và Thống kê, Công ty Cổ phần Eastern Sun Việt Nam phối hợp với đội ngũ cán bộ Phòng Phát triển phần mềm của Trung tâm Tin học và Thống kê triển khai thành công Cổng thông tin dịch vụ Công trực tuyến mức độ 3-4. Chi tiết: http://dvc.mard.gov.vn

Công ty Cổ phần Eastern Sun Việt Nam Hỗ trợ Triển khai và tích hợp Cổng thông tin Dịch vụ Công Trực tuyến, Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn. Được sự đồng ý của Ban Lãnh Đạo Trung tâm Tin học và Thống kê, Công ty Cổ phần Eastern Sun Việt Nam phối hợp với đội ngũ cán bộ Phòng Phát triển phần mềm của  Trung tâm Tin học và Thống kê triển khai thành công Cổng thông tin dịch vụ Công trực tuyến mức độ 3-4. Chi tiết: http://dvc.mard.gov.vn


Bài viết liên quan
  • Tầng 7, Tòa nhà Intracom, Số 82, Đ. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
  • Phone: (+84) 3787 2323
  • Hotline: 0989532900
  • Fax: (+84)243.787.2071
  • Email: contact@esvn.com.vn
Copyright © 2019 ESVN.,JSC. All rights reserved.
Copyright © 2017 ESVN.,JSC. All rights reserved.