• (+84) 024.3787.2323
 • (+84) 0989.532.900
 • contact@esvn.com.vn

Cổng thông tin điện tử


Kiến trúc logic cổng

Đối với một cổng thông tin của cơ quan nhà nước, các yêu cầu thiết kế chi tiết của mỗi đơn vị có thể khác nhau, tuy nhiên nội dung yêu cầu thiết kế cần đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau:

1. Yêu cầu về nội dung thiết kế:

Cổng thông tin điện tử bắt buộc phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

 • Bảo đảm cho tổ chức, cá nhân truy cập thuận tiện;
 • Hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân truy nhập và sử dụng các biểu mẫu trên trang thông tin điện tử;
 • Bảo đảm tính chính xác và sự thống nhất về nội dung của thông tin trên trang thông tin điện tử;
 • Cập nhật thường xuyên và kịp thời thông tin trên trang thông tin điện tử;
 • Thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.
Cổng thông tin điện tử phải có những thông tin chủ yếu sau đây:
 • Tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đơn vị cũng như của từng đơn vị trực thuộc;
 • Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản pháp luật có liên quan;
 • Quy trình, thủ tục hành chính được thực hiện bởi các đơn vị trực thuộc, tên của người chịu trách nhiệm trong từng khâu thực hiện quy trình, thủ tục hành chính, thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính;
 • Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách, chiến lược, quy hoạch chuyên ngành;
 • Danh mục địa chỉ thư điện tử chính thức của từng đơn vị trực thuộc và cán bộ công chức có thẩm quyền;
 • Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công;
 • Danh mục các hoạt động trên môi trường mạng đang được cơ quan đó thực hiện như:
  • Cung cấp, trao đổi, thu thập thông tin với tổ chức, cá nhân;
  • Chia sẻ thông tin trong nội bộ và với cơ quan khác của Nhà nước;
  • Cung cấp các dịch vụ công;
  • Các hoạt động khác theo quy định của Chính phủ.
 • Mục lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân.
Các yêu cầu khác
- Hệ thống phải có khả năng cung cấp dịch vụ 24x7x365. Tức là ngoại trừ các rủi ro do thiên tai, về mặt kỹ thuật, hệ thống phải có khả năng hoạt động liên tục không gián đoạn, thời gian downtime giảm tối đa.
-    MTBF (thời gian trung bình giữa hai lần hỏng hóc) nhỏ.
-    Thiết kế có dự phòng nóng với mức độ đầu tư hợp lý. Khi có một thiết bị hỏng thì hệ thống vẫn phải hoạt động bình thường hoặc với hiệu suất thấp hơn nhưng không được dừng hẳn.

Hệ thống cần đảm bảo độ tin cậy cao trong quá trình vận hành, đảm bảo các mô hình khai thác sử dụng, sao lưu dữ liệu. Đảm bảo kiến trúc an ninh bảo mật dữ liệu.

-    Chi phí thấp.
-    Bên cạnh đó, chi phí phải trả cho việc khắc phục các sự sai sót trong vận hành, chi phí phát sinh do đình trệ hoạt động sản xuất kinh doanh và mất mát số liệu là gần như không thể tính nổi.
-    Đảm bảo phù hợp kiến trúc tổng thể đối với Trung tâm tích hợp dữ liệu

2. Yêu cầu về kiến trúc:

Về kiến trúc logic


Mô hình kiến trúc Cổng TTĐT có thể xây dựng trên nền tảng  SharePoint 2013, SharePoint 2016 chia thành 4 tầng: tầng trình diễn, tầng nghiệp vụ, tầng truy xuất dữ liệu và tầng dữ liệu. Mô hình dưới đây thể hiện chi tiết và các thành phần và mối quan hệ của mỗi tầng.

Giải thích mô hình:
 • Lớp Trình diễn
o Tầng trình diễn chịu trách nhiệm về cung cấp giao diện cho nhiều loại người dùng khác nhau, có nhiệm vụ nhận các yêu cầu, dữ liệu từ người dùng, chuyển đến tầng nghiệp vụ để xử lý các yêu cầu. Kết quả sau xử lý được trả lại cho người dùng.
o    Lớp này đồng thời chịu trách nhiệm cung cấp các dịch vụ dữ liệu cho phép phát triển ứng dụng trên nhiều nền tảng khác nhau( App Mobile, Web Mobile, ).
 
 Lớp này bao gồm các module chính sau:
-    Cá nhân hóa tùy biến: module cho phép người sử dụng đã đăng nhập tùy biến nội dung và giao diện
-    Đăng nhập 1 lần: cho phép đăng nhập 1 lần đối với toàn bộ hệ thống trang cũng như các trang con
-    Web services: cung cấp dịch vụ dữ liệu cho phép các ứng dụng tích hợp với cổng thông tin.
-    RSS/XML: module xuất bản thông tin dưới dạng RSS/XML theo chuẩn RSS 2.0 cho phép các hệ thống khác có thể dễ dàng khai thác các thông tin được phát hành.
 • Tầng nghiệp vụ: thực hiện các quy trình  tác  nghiệp, nghiệp vụ, xử lý, tích  hợp thông tin, quản lý cấu hình, quản trị hệ thống.
-    Hỏi đáp trực tuyến: Cung cấp dịch vụ hỏi và đáp trực tuyến giữa chính quyền và người dân
-    Góp ý trực tuyến: Cung cấp dịch vụ gửi thư góp ý, phản ánh tới các cấp lãnh đạo
-    Giao lưu trực tuyến: Cung cấp dịch vụ trao đổi trực tuyến giữa chính quyền và người dân
-    Quản lý RSS: Quản lý nội dung được xuất bản qua định dạng RSS
-    Quản trị và biên tập nội dung: Cho phép quản lý và biên tập các nội dung đưa lên cổng thông tin
-    Quản lý nội dung đa phương tiện: cho phép quản lý các nội dung thư viện hình ảnh, video theo yêu cầu và kênh tiếp sóng.
-    Web Crawler: mô-đun cho phép tự động tổng hợp, pbóc tách, phân tích dữ liệu từ các nguồn liên kết xác định trước.
-    Quản lý qui trình xuất bản tin: cho phép xây dựng, quản lý các qui trình xuất bản tin tương ứng trên từng chuyên mục
-    Tìm kiếm dữ liệu (full text seach): module cho phép tìm kiếm toàn văn các loại thông tin trên Cổng TTĐT, các thông tin có thể là tin tức, thông tin chuyên ngành, văn bản, câu hỏi,…
-    Sao lưu và phục hồi: Cung cấp công cụ cho người quản trị thực hiện sao lưu định kỳ, sao lưu đột xuất và cho phép phục hồi dữ liệu theo phiên bản đã được lưu trữ khi cần thiết hoặc khi có sự cố xảy ra.
-    Nhật kí tác động hệ thống: Lưu các sự kiện (event log) diễn ra trong toàn bộ hệ thống để phục vụ theo dõi, giám sát và có phương án nhanh nhất khi hệ thống gặp sự cố.
-    Quản lý quảng cáo và thông báo: Cho phép quản lý các thông quảng cáo dưới dạng banner, video
-    Quản trị người sử dụng: cho phép quản trị người sử dụng để phân quyền sử dụng theo vai trò thống nhất và xuyên suốt toàn bộ hệ thống.
-    Quản lý cấu hình hệ thống: Cung cấp khả năng khai báo và điều chỉnh các module nghiệp vụ hỗ trợ hoạt động bên trong Cổng thông tin.
-    Quản lý cổng thông tin: cho phép quản trị, thiết lập các site, subsite trên hệ thống
-    Quản lý giao việc: Hỗ trợ lãnh đạo thông báo giao việc tới các cán bộ. 
-    Quản lý giám sát: cung cấp công cụ bảng điều khiển cho phép giám sát các hoạt động, thông tin chung của hệ thống 
-    An ninh/Bảo mật: Tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc bảo mật, an toàn an ninh thông tin. Đặc biệt là các giao dịch có yếu tố cần bảo mật chặt chẽ có sử dụng trên giao thức HTTPS.
-    Báo cáo thông kê: cung cấp các báo cáo về hoạt động, thông tin lượng truy cập… của hệ thống
-    Quản lý VBPQ: quản lý văn bản tài liệu như văn bản điều hành, văn bản quy phạm pháp luật của TW, UBND tỉnh cũng như của các đơn vị đã được ban hành.
 • Tầng truy xuất dữ liệu: Bao gồm các dịch vụ nền tảng hỗ trợ tích hợp với các hệ thống dữ liệu khác. Bao gồm:
-    Tích hợp LDAP/AD
-    Tích hợp Email
-    Tích hợp SMSGW
-    Tích hợp các hệ thống dịch vụ công
-    Tích hợp mạng xã hội (facebook, youtube, tiwter)
-    Tích họp các kênh video trực tuyến
-    Tích hợp FTP server
Tầng Cơ sở dữ liệu: gồm các hệ thống CSDL, nguồn dữ liệu phục vụ lưu trữ các loại dữ liệu của toàn hệ thống.
-    Cơ sở dữ liệu người dùng trên AD/LDAP
-    Cơ sở dữ liệu Portal trên MS SQL Server
-    Dữ liệu khác: SMSGW, Mail Server, File server

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn, hỗ trợ giải pháp cổng thông tin SharePoint một cách hiệu quả. Thông tin liên hệ:
Mr. Đào Quang Dũng
Hotline: 0989532900
Email: dungdq@esvn.com.vn

 

Hotline Zalo Facebook
 
 • Tầng 03, Tòa nhà Intracom, Số 82, Đ. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
 • Phone: (+84-24) 3787.2323
 • Hotline: 0989532900
 • Fax: (+84-24) 3787.2071
 • Email: contact@esvn.com.vn
Copyright 2020 ESVN.,JSC. All rights reserved.