Giải pháp dịch vụ công trực tuyến

Hội tụ các giải pháp phát triển dịch vụ công trực tuyến
esvn

Cổng thông tin dịch vụ công


Kiến trúc dịch vụ công

Cổng thông tin nói chung và cổng thông tin dịch vụ công nói riêng là một hệ thống tích hợp nhiều dịch vụ và tiện ích, theo đó tùy từng đối tượng người sử dụng sẽ truy cập với các vai trò khác nhau nhằm đảm bảo khả năng cung cấp thông tin phù hợp và chính xác nhất.

Dưới đây là một mô hình tham khảo cho việc xây dựng, tích hợp và triển khai các giải pháp cho một hệ thống dịch vụ công.

Kênh phân phối (Các điểm truy cập)

Kênh phân phối là các điểm tương tác dành cho công dân, cư dân, khách truy cập, doanh nghiệp, cơ quan và nhân viên chính phủ, cán bộ hành chính ("người dùng cuối") để giao dịch với các dịch vụ nhau của chính phủ được đề xuất với cơ sở hạ tầng trung tâm. Cơ sở hạ tầng này bao gồm:
 
+ Các cá nhân: Web portal, các thiết bị di động, hệ thống tương tác bằng giọng nói (IVR), kiosks, fax, e-mail và tin khẩn (IM), cũng như là trung tâm cuộc gọi.
+ Nhân viên chính phủ: Web portal, các thiết bị di động, trung tâm cuộc gọi.
+ Doanh nghiệp: Web portal, IVR, các thiết bị di động, e-mail,IM, dịch vụ gửi hồ sơ và trung tâm cuộc gọi.
+ Đối tác bên ngoài: dịch vụ gửi hồ sơ.
 
Các dịch vụ cổng thông tin

Dịch vụ Cổng thông tin đại diện cho một điểm truy cập duy nhất để nhập thông tin và nội dung liên quan đến các cơ quan và các dịch vụ trực tuyến được cung cấp. Nó chủ yếu chịu trách nhiệm về:

+ Các dịch vụ quản trị nội dung: Các dịch vụ chịu trách nhiệm quản lý nội dung hướng tới mục tiêu rõ ràng nhằm xuất bản trên Web (và các kênh tương tự) theo chu trình của thông tintừ biên tập đến lưu trữ.
+ Các dịch vụ thông báo: Đóng vai trò cảnh báo và thông báo tới người dùng cuối.
+ Dịch vụ cá nhân hóa: Các dịch vụ chứa các  sở thích của người dùng cuối.
+ Dịch vụ biểu mẫu điện tử: Các dịch vụ chịu trách nhiệm  thu thập, xác nhận các biểu mẫu điện tử.
+ Các dịch vụ chỉ mục và tìm kiếm: Các dịch vụ đóng vai trò lập chỉ mục và tìm kiếm nội dung bên trong và bên ngoài trung tâm.

Cổng chính phủ

Cổng hoạt động như một trung tâm kết hối hoặc tích hợp cho nhiều dịch vụ bên trong. Cổng này thực hiện hai nhiệm vụ riêng biệt: xác định (xác thực) người dùng cuối và cấp phép (cho phép) các dịch vụ có quyền truy cập và mức độ cấp phép trrong các dịch vụ đó. Ngoài ra cổng còn đóng vai trò sắp xếp các quá trình mà người dùng cuối thực hiện (trình gửi thông tin, hồ sơ).

Các dịch vụ giá trị gia tăng

Các dịch vụ giá trị gia tăng là các dịch vụ nghiệp vụ được cung cấp bởi kiến trúc tham chiếu nhằm mục đích tăng cường thêm các đề xuất giá trị của cơ sở hạ tầng trung tâm và cho phép chuyển đổi chính phủ (cải thiện Dịch vụ khách hàng và Business Intelligence). Chúng cung cấp một nền tảng phù hợp cho chính phủ với các mức độ khác nhau.

Các dịch vụ giá trị gia tăng này bao gồm các dịch vụ giao dịch và ứng dụng để xem xét và xử lý hồ sơ nộp. Các dịch vụ giao dịch cho phép cơ sở hạ tầng trung tâm hợp nhất và giao dịch với các cơ quan / tổ chức thiếu cơ sở hạ tầng IT nội bộ hoặc với các cơ sở không thể tích hợp được điện tử. Các dịch vụ có giá trị bao gồm:
 
+ Dịch vụ quan hệ công dân: Cung cấp dịch vụ quản lý và hỗ trợ nhằm cải thiện việc chăm sóc khách hàng (công dân).
+ Các dịch vụ BI: Cung cấp thông tin báo cáo của các cơ quan chính phủ cũng như các đề xuất liên quan đến dịch vụ công dân, đồng thời được tổng hợp thành số liệu nghiệp vụ. Ví dụ về số liệu nghiệp vụ bao gồm các biểu mẫu điên tử, thực hiện và các mẫu, v.v...
+ Dịch vụ giao dịch: Cung cấp khả năng xử lý văn bản và khả năng xử lý các dịch vụ gửi nộp hồ sơ điện tử. Trên cơ sở đó cung cấp một dịch vụ hỗ trợ cho việc lưu trữ
+ Các dịch vụ ứng dụng: Cung cấp điểm mở rộng cho hạ tầng trung tâm.
+ Dịch vụ thông tin: Cung cấp dịch vụ tìm kiếm và lập chỉ mục của chính phủ, và các dịch vụ thông báo (e-mail, SMS, .v.v...)
+ Dịch vụ thanh toán (hoặc các loại dịch vụ giao dịch khác): Cung cấp cơ sở hạ tầng trung tâm để tích hợp với các giải pháp thanh toán trực tuyến và cá nhân trực tuyến. Nó chủ yếu được sử dụng trong quá trình trình giao dịch nhất định.

Giá trị cốt lõi của chính phủ cổng chính phủ(GG) được đề xuất nhằm cho phép các công dân, doanh nghiệp và các tổ chức Chính phủ được trao đổi, chuyển đổi và định tuyến các thông điệp giữa nhau để tạo ra các dịch vụ tổng hợp cũng như các ứng dụng cho người dân và doanh nghiệp của Việt Nam. Quan trọng hơn, GG sẽ đóng vai trò là cơ sở của Kiến trúc hướng dịch vụ toàn bộ của Chính phủ, thông qua việc quản lý, và khuyến khích sử dụng rộng rãi các dịch vụ có thể tái sử dụng trong toàn bộ Chính phủ.

Lợi ích của việc hướng tới một kiến trúc hướng dịch vụ để kết nối các bộ ngành và dịch vụ của Chính phủ trong phạm vi cổng thông tin bao gồm:
 
+ Tăng khả năng hoạt động của tổ chức và hệ thống thông qua tính linh hoạt đồng thời kết hợp các hệ thống và dịch vụ nhằm cải tiến các dịch vụ công dân.
+ Tăng khả năng minh bạch thị trong các quy trình của các cơ quan hành chính bằng cách cung cấp khả năng giám sát các tương tác giữa chính phủ với người dân cũng như giữa các cơ quan của chính phú diễn ra trên cổng thông tin chính phủ.
+ Giảm thiểu thời gian phát triển cho các tính năng mới cũng như tăng cường sử dụng lại các dịch vụ hiện có, kết nối các ứng dụng đã bị cô lập trước đó.
+ Giảm chi phí cơ sở hạ tầng bằng cách chuyển từ kết nối dịch vụ sở hữu độc quyền sang một cách tiếp cận dựa trên tiêu chuẩn và tập trung.
+ Cải thiện phương thức quản lý dịch vụ và khả năng đáp ứng thỏa thuận cung cấp dịch vụ

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn, hỗ trợ giải pháp dịch vụ công trực tuyến mức 3-4 một cách hiệu quả.
Mr. Đào Quang Dũng
Hotline: 0989532900
Email: dungdq@esvn.com.vn

Cảm ơn quý khách đã quan tâm đến giải pháp dịch vụ của chúng tôi.

 
  • Tầng 07, tòa nhà Intracom, 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
  • Phone: 024.3787.2323
  • Hotline: 0962.14.12.16-0989.532.900
  • Fax: (+84-4) 3787 2071
  • Email: info@esvn.com.vn
Logo ESVN
Copyright © 2017 ESVN.,JSC. All rights reserved.