Giải pháp doanh nghiệp

nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành, tác nghiệp
esvn

Quản lý dự án


Theo dõi tiến trình và quản lý rủi ro dự án

Phần mềm của ESVN xây dựng hệ thống làm việc tập trung nên tất cả chủ doanh nghiệp và nhân viên đầu tư đều làm việc trên một hệ thống duy nhất, điều này giúp chủ doanh nghiệp dễ dàng quản lý và cập nhật tình hình làm việc, đồng thời cũng có thể theo dõi được tiến độ dự án tới đâu, nhân viên nào quản ý để đốc thúc, hay ra quyết định nhanh chóng ngay trên phần mềm.


Theo dõi tiến trình và quản lý rủi ro của dự án
      •  Kiểm soát tiến độ hoàn thành công việc công việc chi tiết nhất, thậm chí là tiến độ hoàn thành theo ngày
      •  Theo dõi tiến độ quá trình giải quyết thủ tục hành chính: sắp đến hạn, quá hạn, đã giải quyết hay chưa, vướng mắc ở
          khâu nào.
      •  Theo dõi dự án đấu thầu hiện đang ở giai đoạn nào, trong giai đoạn đó thì hồ sơ đang được cơ quan, đơn vị nào thụ lý.
      •  Quản lý hồ sơ văn bản phê duyệt: mã hồ sơ, ngày ký, ngày nộp, số hiệu văn bản, loại văn bản, hạng mục, tổ chức phát hành,
         nơi phát hành,…
      •  Hệ thống bảng biểu đa dạng, cho phép xuất dữ liệu để báo cáo
      •  Theo dõi những ghi chú quan trọng trong công việc.
      •  Bằng việc thường xuyên theo dõi giúp nhà quản lý có thể cập nhật và đánh giá sự rủi ro cũng như cơ hội khi triển khai dự án

        

 
  • Tầng 07, tòa nhà Intracom, 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
  • Phone: 024.3787.2323
  • Hotline: 0962.14.12.16-0989.532.900
  • Fax: (+84-4) 3787 2071
  • Email: info@esvn.com.vn
Logo ESVN
Copyright © 2017 ESVN.,JSC. All rights reserved.