Giải pháp doanh nghiệp

nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành, tác nghiệp
esvn

Quản lý dự án


Quản lý về tài chính cũng như nguồn lực của dự án

Với phần mềm quản lý dự án giúp doanh nghiệp cắt giảm được những công tác thừa trong quy trình làm viêc, thời gian và chi phí cho việc quản lý, từ đó có thể quản lý hiệu quả, tránh thất thoát và tăng năng suất làm việc cho toàn doanh nghiệp.


Quản lý về tài chính cũng như nguồn lực của dự án
 
         •  Thiết lập và quản lý chi tiết các nguồn tài chính liên quan đến dự án, các nguồn thu chi đầy đủ đều được ghi lại giúp người
            dùng dễ dàng quản lý.
         •  Bố trí quản lý và phân bổ nhân viên.
           Theo dõi thông tin nhân viên theo phòng ban, chuyên môn, chức vụ.
         •  Quản lý và theo dõi doanh thu, chi phí của dự án.
         •  Tổng hợp tình hình thu chi tài chính trong ngày, trong tháng.
         •  Cân đối kế hoạch thu chi theo kế hoạch sản xuất.
         •  Tổng công nợ phải thu, phải trả.
         •  Quản lý quỹ.
         •  Tính chi phí sản xuất thực tế cho từng công đoạn.
         •  Tính chi phí sử dụng nguyên vật liệu.
         •  Tính chi phí sử dụng máy móc, thiết bị.
         •  Tính chi phí sản xuất khác.

 
  • Tầng 07, tòa nhà Intracom, 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
  • Phone: 024.3787.2323
  • Hotline: 0962.14.12.16-0989.532.900
  • Fax: (+84-4) 3787 2071
  • Email: info@esvn.com.vn
Logo ESVN
Copyright © 2017 ESVN.,JSC. All rights reserved.