Giải pháp doanh nghiệp

nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành, tác nghiệp
esvn

Quản lý dự án


Quản lý dự toán đầu tư

Để quản lý thông tin dự án, ngoài các thông tin chung, người dùng cần cập nhật thông tin các quyết định đầu tư, quyết định đầu tư bổ sung, quyết định điều chỉnh…; thông tin thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật – tổng dự toán; thông tin nhà thầu, gói thầu; thông tin quyết toán; các thông tin về cơ cấu chi phí dự án, cơ cấu nguồn vốn, các văn bản liên quan; thông tin toàn bộ dự án có thể gửi cho các cơ quan quản lý dưới dạng .xml để tổng hợp và làm căn cứ để theo dõi việc thanh quyết toán.


Quản lý dự toán đầu tư
Nhóm tính năng này rất quan trọng đối với các cơ quan quản lý nhiều dự án như các ban quản lý dự án, các cơ quan kế hoạch đầu tư hay các định chế tài chính, kho bạc.

 • • Quản lý các nguồn vốn của dự án

 • •  Kế hoạch sử dụng vốn

 • •  Các quyết định đầu tư của dự án

 • •  Phê duyệt về thiết kế của dự án

 • •  Quản lý dự toán về chi phí

 • •  Quản lý công tác phân bổ vốn, giải ngân vốn hàng năm

 • •  Đưa ra số liệu so sánh, đánh giá quy trình giải ngân vốn

 • •  Quản lý vốn đến từng dự án, công trình

 • •  Số liệu được tự động cập nhật, báo cáo nhanh chóng

 

 
 • Tầng 07, tòa nhà Intracom, 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
 • Phone: 024.3787.2323
 • Hotline: 0962.14.12.16-0989.532.900
 • Fax: (+84-4) 3787 2071
 • Email: info@esvn.com.vn
Logo ESVN
Copyright © 2017 ESVN.,JSC. All rights reserved.