Dự án tiêu biểu

xây dựng và triển khai.
esvn

Hệ thống điều khiển


Phần mềm theo dõi cân sản phẩm

Phần mềm theo dõi cân sản phẩm là phần mềm ứng dụng được dùng để theo dõi, giám sát khối lương cân sản phẩm OK hay NG.


Phần mềm theo dõi cân sản phẩm là phần mềm ứng dụng được dùng để theo dõi, giám sát khối lương cân sản phẩm OK hay NG. Phần mềm có thể chạy trên nhiều hệ điều hành khác nhau.  
Phiên bản Phần mềm theo dõi cân sản phẩm version 1.0 mang những tính năng cơ bản để ta có thể dễ dàng quản lý và sử dụng. Phần mềm sẽ được thường xuyên cập nhật và nâng cấp.

Dưới đây là một số hình ảnh và chức năng cơ bản về hệ thống theo dõi cân sản phẩm

1. Cấu hình hệ thống


2. Quản lý model


3. Quản lý ca


4. Quản lý cân thử


5. Báo cáo theo ca


6. Báo cáo theo tháng

 
  • Tầng 07, tòa nhà Intracom, 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
  • Phone: 024.3787.2323
  • Hotline: 0962.14.12.16-0989.532.900
  • Fax: (+84-4) 3787 2071
  • Email: info@esvn.com.vn
Logo ESVN
Copyright © 2017 ESVN.,JSC. All rights reserved.