Đào tạo nguồn nhân lực về công nghệ

yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh
esvn

Cơ sở dữ liệu


Tổng quan

Tổng quan khóa học: Thực hiện mô hình dữ liệu và báo cáo với Microsoft SQL Server 2012


Về khóa học:
Business intelligence (BI)  ngày càng trở nên quan trọng cho các công ty với quy mô và loại hình khác nhau bởi nó giúp họ tăng cường lợi thế cạnh tranh. Khả năng kết hợp của Microsoft SQL Server 2012 và Microsoft SharePoint 2010 giúp các công ty để phát triển một giải pháp BI đáp ứng nhu cầu cụ thể của họ dễ dàng hơn bao giờ hết,  điều này giúp cho họ giảm tổng chi phí, và nhận được một giải pháp nhanh chóng.

Khóa học này sẽ giúp cho học viên biết cách thế nào để trao quyền cho nhân viên thông tin thông qua chính dịch vụ phân tích và báo cáo. Học viên cũng được học cách thực hiện các giải pháp phân tích đa chiều, tạo ra PowerPivot và các mô hình dữ liệu dạng bảng, cung cấp mô hình hóa dữ liệu đa dạng với Powerview và dịch vụ báo cáo, và khám phá những kiến thức kinh doanh bằng cách sử dụng khai thác dữ liệu. Khóa học này cũng sẽ giúp học viên chuẩn bị cho kỳ thi 70-466.

Đối tượng tham dự:
Khóa học này dành cho các chuyên gia cơ sở dữ liệu, những người cần để hoàn thành một vai trò phát triển kinh doanh thông minh để tạo ra các giải pháp phân tích và báo cáo. Nhiệm vụ chính bao gồm:
•    Thực hiện các giải pháp báo cáo sử dụng  SQL Server Reporting Services.
•    Thực hiện các cơ sở dữ liệu đa chiều sử dụng SQL Server Analysis Services.
•    Tạo mô hình dữ liệu ngữ nghĩa dưới dạng bảng để phân tích sử dụng SQL Server Analysis Services.
•    Tạo mô hình hóa dữ liệu sử dụng PowerView.
•    Tạo các giải pháp khai thác dữ liệu sử dụng SQL Server Analysis Services. 

Sau khi hoàn thành khóa học các học viên có thể :
•    Mô tả các thành phần, kiến trúc và bản chất của một giải pháp BI
•    Taọ các báo cáo sử dụng Reporting Services.
•    Tạo các mục báo cáo có thể tái sử dụng lại nhằm đơn giản hóa báo cáo 
•    Quản lý thực thi và phân phối báo cáo 
•    Tạo cơ sở dữ liệu đa chiều bằng Analysis Services.
•    Thực hiện các chiều trong Cube
•    Thực hiện các biện pháp và nhóm biện pháp trong một Cube
•    Sử dụng cú pháp MDX.
•    Tùy chỉnh Cube
•    Thực hiện mô hình dữ liệu bảng trong PowerPivot.
•    Sử dụng DAX để truy vấn mô hình bảng 
•    Thực hiện một cơ sở dữ liệu dạng bảng
•    Sử dụng PowerView để tạo mô hình hóa dữ liệu tương tác.
•    Sử dụng  Data Mining để phân tích dự báo.

 
  • Tầng 07, tòa nhà Intracom, 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
  • Phone: 024.3787.2323
  • Hotline: 0962.14.12.16-0989.532.900
  • Fax: (+84-4) 3787 2071
  • Email: info@esvn.com.vn
Logo ESVN
Copyright © 2017 ESVN.,JSC. All rights reserved.