Đào tạo nguồn nhân lực về công nghệ

yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh
esvn

Cơ sở dữ liệu


Tổng quan

Tổng quan khóa học: Thực hiện một Data Warehouse với Microsoft SQL Server 2012


Về khóa học:

Khóa học này giới thiệu cách để thực hiện một nền tảng BI hỗ trợ phân tích thông tin. Học viên sẽ được học cách tạo một kho dữ liệu với SQL Server 2012, thực hiện ETL với dịch vụ tích hợp SQL Server, và kiểm tra tính hợp lệ và làm tối ưu dữ liệu với SQL Server Data Quality Services và SQL Server Master Data Services. Khóa học này sẽ giúp học viên người chuẩn bị cho kỳ thi 70-463.
 
Đối tượng tham dự
Khóa học này dành cho các chuyên gia cơ sở dữ liệu người phải hoàn thành một vai trò phát triển BI. Họ sẽ cần phải tập trung vào công việc thực hành tạo  ra các giải pháp BI bao gồm cả việc thực hiện Kho dữ liệu, ETL, và làm sạch dữ liệu. Trách nhiệm chính sẽ bao gồm:

•    Thực hiện kho dữ liệu 
•    Phát triển đóng gói SSIS cho khai thác tải/chuyển vận và truyền dữ liệu 
•    Thực thi toàn vẹn dữ liệu sử dụng Master Data Services
•    Quản lý dữ liệu sử dụng Data Quality Services

Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên có thể 
•    Mô tả khái niệm và định hướng kiến trúc về kho dữ liệu.
•    Lựa chọn hạ tầng phần cứng cho kho dữ liệu.
•    Thiết kế và thực hiện kho dữ liệu.
•    Thực hiện luồng dữ liệu trong một gói SSIS.
•    Gỡ lỗi và khắc phục sự cố các gói SSIS.
•    Thực hiện một giải pháp SSIS hỗ trợ tăng cường khả năng tải DW và thay đổi dữ liệu  
•    Tích hợp dữ liệu đám mây vào một hạ tầng kho dữ liệu
•    Thực hiện làm sạch dữ liệu sử dụng Microsoft Data Quality Services.
•    Thực hiện Master Data Services để thực thi toàn vẹn dữ liệu tại nguồn.
•    Mở rộng SSIS  bằng cách tùy chỉnh kịch bản và các cấu phần.
•    Triển khai và cấu hình các gói SSIS.
•    Mô tả cách người quản lý thông tin có thể sử dụng dữ liệu từ kho dữ liệu 

 
  • Tầng 07, tòa nhà Intracom, 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
  • Phone: 024.3787.2323
  • Hotline: 0962.14.12.16-0989.532.900
  • Fax: (+84-4) 3787 2071
  • Email: info@esvn.com.vn
Logo ESVN
Copyright © 2017 ESVN.,JSC. All rights reserved.