Đào tạo nguồn nhân lực về công nghệ

yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh
esvn

Microsoft SharePoint


Tổng quan

Tổng quan khóa học 10231B: Thiết kế hạ tầng Microsoft SharePoint 2010


Về khóa học:

Khóa học 5 ngày sẽ giới thiệu cho các chuyên gia công nghệ thông tin về thiết kế và triển khai Microsoft SharePoint 2010.

Đối tượng tham dự:

Khóa học này dành cho các chuyên viên công nghệ thông tin, những người sử dụng Microsoft SharePoint 2010 trong một nhóm, trong môi trường trung bình đến lớn. Học viên có thể thực hiện triển khai SharePoint, họ còn hạn chế về kinh nghiệm thiết kế hạ tầng SharePoint. Họ có khả năng làm việc như một quản trị viên cấp cao đóng vai trò định hướng kỹ thuật trong một nhóm quản trị. Các thành viên của đối tượng này cần phải có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm với SharePoint 2010.

Sau khi hoàn thành khóa học này, các học viên có thể:

•    Mô tả các phương thức chính để chỉ ra các yêu cầu nghiệp vụ và cách lập kế hoạch hiệu quả cho việc trieenr khai SharePoint 2010 và  SharePoint trực tuyến.
•    Mô tả cách lập kế hoạch kiến trúc các ứng dụng dịch vụ trong SharePoint 2010 và SharePoint Online.
•    Mô tả các nguyên tắc thiết kế để tối đa hóa hiệu năng và khả năng trong việc triển khai SharePoint 2010.
•    Mô tả cách lập kế hoạch thành công các thành phần triển khai SharePoint 2010.
•    Mô tả kiến trúc bảo mật của SharePoint 2010 và tầm quan trọng của việc đưa ra một thiết kế dựa trên các nguyên tắc đặc quyền tối thiểu..
•    Giải thích cách lựa chọn cacsc phương thức xác thực trong thiết kế SharePoint 2010.
•    Mô tả kiến trúc metadata được quản lý trong yêu cầu nghiệp vụ SharePoint 2010.
•    Mô tả làm thế nào để lập kế hoạch thực hiện tính toán xã hội cho SharePoint 2010 và SharePoint Online, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ..
•    Mô tả kiến trúc và mô hình sẵn sàng dịch vụ để phục vụ một loạt các yêu cầu tìm kiếm trên các mô hình nghiệp vụ.
•    Mô tả các chức năng chính của ECM (Enterprise Content Management trong SharePoint 2010 và các tác động tới giải pháp thiết kế
•    Mô tả các nguyên tắc cốt lõi tác động tới kế hoạch cho SharePoint 2010.
•    Mô tả cách lập kế hoạch cho quản trị dữ liệu trong SharePoint 2010 và  SharePoint Online.
•    Mô tả các định hướng để phát triển bản kế hoạch duy trì và giám sát cho SharePoint 2010 đồng thời kết hợp các kỹ thuật hỗ trợ SharePoint 2010.
•    Mô tả cách phát triển kế hoạch liên tục cho SharePoint 2010 và SharePoint Online

 
  • Tầng 07, tòa nhà Intracom, 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
  • Phone: 024.3787.2323
  • Hotline: 0962.14.12.16-0989.532.900
  • Fax: (+84-4) 3787 2071
  • Email: info@esvn.com.vn
Logo ESVN
Copyright © 2017 ESVN.,JSC. All rights reserved.