Đào tạo nguồn nhân lực về công nghệ

yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh
esvn

Cơ sở dữ liệu


Tổng quan

Tổng quan khóa học : Quản trị Cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 2012


Giới thiệu về khóa học
Khóa học 5 ngày này cung cấp cho các học viên kiến thức và các kỹ năng duy trì cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 2012. Khóa học tập trung vào giới thiệu các kỹ năng sử và quản trị các công cụ liên quan tới việc duy trì cơ sở dữ liệu. Nội dung cũng giúp cho học viên kiến thức chuẩn bị thi chứng chỉ quốc tế với mã 70-462.

Đối tượng tham dự
Khóa học được thiết kế dành cho các học viên là người quản lý và duy trì cơ sở dữ liệu SQL Server. Người thực hiện quản trị cơ sở dữ liệu và bảo trì lĩnh vực họ chịu trách nhiệm chính, hoặc làm việc trong môi trường cơ sở dữ liệu đóng một vai trò quan trọng trong công việc chính của họ.
Học viên là các cá nhân ,người phát triển ứng dụng cung cấp nội dung từ cơ sở dữ liệu SQL Server.

Sau khi hoàn thành khóa học các học viên có thể:
•    Lập kế hoạch và cài đặt SQL Server.
•    Mô tả các cơ sở dữ liệu hệ thống, kiến trúc vật lý của các cơ sở dữ liệu và các tùy chọn cấu hình chung liên quan.
•    Giải thích được khái niệm transaction log và mô hình SQL Server recovery  cũng như thực hiện các chiến lược sao lưu dự phòng đáp ứng khả năng sẵn sàng cao.
•    Sao lưu SQL Server.
•    Phục hồi cơ sở dữ liệu SQL Server.
•    Sử dụng công cụ import/export và giải thích các vấn đề liên quan đến SSIS.
•    Làm việc với các mô hình bảo mật SQL Server, đăng nhập và người dùng.
•    Làm việc với các server role có sẵn, server role do người dùng định nghĩa, database role có sẵn và database role người dùng định nghĩa.
•    Làm việc với cấp phép và gán quyền.
•    Làm việc với SQL Server Audit.
•    Làm việc với SQL Server Agent, jobs và nhật ký job.
•    Thực hiện bảo mật SQL Server agent, các tài khoản proxy và định danh.
•    Cấu hình  database mail, alerts và notifications.
•    Lập kế hoạch duy trì cơ sở dữ liệu.
•    Làm việc với   SQL Profiler và SQL Trace stored procedures.
•    Giới thiệu  DMVs và cấu hình tập dữ liệu.
•    Làm việc với Central Management Servers và các truy vấn nhiều mãy chủ queries, Ảo hóa về SQL Server và các ứng dụng tầng dữ liệu.
•    Xử lý sự cố cơ sở dữ liệu SQL Server.

 
  • Tầng 07, tòa nhà Intracom, 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
  • Phone: 024.3787.2323
  • Hotline: 0962.14.12.16-0989.532.900
  • Fax: (+84-4) 3787 2071
  • Email: info@esvn.com.vn
Logo ESVN
Copyright © 2017 ESVN.,JSC. All rights reserved.