Đào tạo nguồn nhân lực về công nghệ

yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh
esvn

Phát triển ứng dụng


Tổng quan

Tổng quan về khóa học: Giới thiệu về phát triển Web sử dụng Microsoft Visual Studio 2010


Khóa học ngày cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng thiết kế web, phát triển các ứng dụng web sử dụng Microsoft Visual Studio 2010.

Đối tượng tham dự:

Khóa học được thiết kế dành cho nhân viên phát triển web, thiết kế web là những người bắt đầu có kiến thức về HTML (Hypertext Markup Language ) hoặc DHTML (Dynamic HTML, cũng như hiểu biết kiến thức  về ngôn ngữ kịch bản.

Sau khi hoàn thành khóa học này, các học viên có thể:

•    Khám phá các ứng dụng web ASP.NET trong  Microsoft Visual Studio 2010. 
•    Xây dựng và thiết kế web, các ứng dụng web sử dụng Microsoft Visual Studio 2010 và các ngôn ngữ lập trình trên nền tảng 
      Microsoft .NET. 
•    Thiết kế web, xây dựng ứng dụng web với Microsoft ASP.NET Web Form. 
•    Thêm các chức năng vào ASP.NET Web Form. 
•    Thực hiện các trang và user control.
•    Kiểm tra dữ liệu đầu vào. 
•    Gỡ lỗi các ứng dụng Microsoft ASP.NET. 
•    Quản lý dữ liệu trong ứng dụng ASP.NET 3.5.
•    Quản lý các công việc truy cập dữ liệu sử dụng LINQ. 
•    Quản lý dữ liệu sử dụng ASP.NET Dynamic Data. 
•    Thiết kế web, xây dựng ứng dụng ASP.NET AJAX. 
•    Sử dụng dịch vụ WCF.
•    Quản lý trạng thái trong thiết kế web, xây dựng ứng dụng web. 
•    Cấu hình và triển khai một ứng dụng Microsoft ASP.NET. 
•    Bảo mật một ứng dụng ASP.NET. 
•    Thực hiện các kỹ thuật mới hỗ trợ bởi Visual Studio 2010 để thiết kế web, phát triển web.

 
  • Tầng 07, tòa nhà Intracom, 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
  • Phone: 024.3787.2323
  • Hotline: 0962.14.12.16-0989.532.900
  • Fax: (+84-4) 3787 2071
  • Email: info@esvn.com.vn
Logo ESVN
Copyright © 2017 ESVN.,JSC. All rights reserved.