Đào tạo nguồn nhân lực về công nghệ

yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh
esvn

Phát triển ứng dụng


Tổng quan

Tổng quan về khóa học 20486A: Phát triển các ứng dụng Web ASP.NET MVC 4


Về khóa học
Trong khóa học này, các học viên sẽ được học phát triển các ứng dụng ASP.NET MVC nâng cao sử dụng các công cụ và kỹ thuật .NET Framework 4.5. Trọng tâm của khóa học tập trung vào nâng cao hiệu suất và khả năng mở rộng của ứng dụng web. Các học viên cũng sẽ được giới thiệu  về ASP.NET MVC  so với các hình thức web khác để biết được những ưu và nhược điểm của từng công nghệ. Ngoài ra, khóa học này cũng sẽ trang bị cho học viên những kiến thức quan trọng để chuẩn bị kỳ thi có mã 70-486.

Đối tượng tham dự

Khóa học này dành cho các nhà phát triển web chuyên nghiệp sử dụng Microsoft Visual Studio ở quy mô nhỏ đến môi trường phát triển lớn. Các học viên quan tâm đến việc phát triển các ứng dụng web tiên tiến và muốn quản lý các HTML rendered một cách toàn diện. Bên cạnh đó học viên cũng có thể là những người muốn xây dựng các trang web có khả năng tách các tầng giao diện người dùng, truy cập dữ liệu, và logic ứng dụng.

Yêu cầu trrước khi tham dự khóa học này, các học viên phải có:
     • It nhất hai đến ba năm kinh nghiệm phát triển các ứng dụng dựa trên web bằng cách sử dụng Microsoft Visual Studio
       và Microsoft ASP.NET, thành thạo trong việc sử dụng NET Framework., Và quen với ngôn ngữ C #.

Sau khi hoàn thành khóa học các học viên có thể:

     • Mô tả ngăn kỹ thuật Microsoft Web và lựa chọn kỹ thuật phù hợp để sử dụng phát triển các ứng dụng
     • Mô tả được kiến trúc và thực hiện một ứng dụng web phù hợp với các yêu cầu về chức năng, giao diện và mô hình
       nghiệp vụ logic.
     • Tạo MVC Model và viết mã thực hiện nghiệp vụ logic trong các phương thức Model, thuộc tính và sự kiện.
     • Thêm các Controller vào ứng dụng  MVC để quản lý tương tác người dùng, các mô hình cập nhật và lựa chọn các View trả về.
     • Các View trong ứng dụng MVC hiển thị, sửa và tương tác với các Model và Controller.
     • Chạy các công cụ kiểm thử và gỡ lỗi trong một ứng dụng web sử dụng Visual Studio 2012 cũng như cấu hình một ứng dụng
        cũng như khắc phục các sự cố.
     • Phát triển một ứng dụng web ASP.NET sử dụng kỹ thuật routing để biểu diễn các URL một cách thân thiện và điều hướng
       phân cấp cho người sử dụng.
     • Thực hiện một cách nhất quán và cảm nhận, bao gồ, thương hiệu của công ty, trên toàn bộ ứng dụng MVC.
     • Sử dụng cập nhật trang từng phần và bộ nhớ đệm để giảm băng thông mạng được sử dụng bởi một ứng dụng và tăng tốc độ
       phản hồi với yêu cầu người sử dụng
     • Viết mã JavaScript chạy ở phía client và các thư viện tiện ích jQuery để tối ưu hóa khả năng đáp ứng ứng dụng web MVC.
     • Thực hiện toàn bộ hệ thống thành viên trong một ứng dụng  MVC 4.
     • Xây dựng một ứng dụng MVC chống lại các cuộc tấn công độc hại và duy trì thông tin và sở thích người dùng.
     • Mô tả cách viết  một dịch vụ web Windows Azure và gọi nó từ ứng dụng MVC.
     • Mô tả nhữn gì một Web API và tại sao người phát triển có thể thêm một Web API vào một ứng dụng.
     • Sửa  đổi cách trình duyệt yêu cầu được quản lý bởi ứng dụng  MVC.
     • Mô tả cách đóng gói và triển khai một ứng dụng web  ASP.NET MVC 4 lên một máy chủ web .

 
  • Tầng 07, tòa nhà Intracom, 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
  • Phone: 024.3787.2323
  • Hotline: 0962.14.12.16-0989.532.900
  • Fax: (+84-4) 3787 2071
  • Email: info@esvn.com.vn
Logo ESVN
Copyright © 2017 ESVN.,JSC. All rights reserved.