Đào tạo nguồn nhân lực về công nghệ

yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh
esvn

Microsoft SharePoint


Tổng quan

Tổng quan khóa học Sharepoint 10175A: Phát triển ứng dụng Microsoft SharePoint 2010


Về khóa học:

Khóa học này hướng tới các nhà lập trình .NET với những kiến thức nền tảng giúp học viên xây dựng các giải pháp trên nền tảng Microsoft SharePoint 2010.
Đối tượng học viên.

 Khóa học được thiết kế cho các chuyên viên phát triển sử dụng Microsoft SharePoint 2010 trong một nhóm.  Các học viên có kinh nghiệm với Visual Studio 2008 SP1. Ngoài ra học viên cũng cần hiểu các sử dụng các tính năng của SharePoint 2010 và Visual Studio 2010.

 Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên có thể:

     • Mô tả nền tảng phát triển SharePoint 2010 cũng như các lợi ích và tính năng cung cấp cho các nhà phát triển.
     • Sử dụng các công cụ phát triển tích hợp với nền tảng phát triển SharePoint 2010, như Visual Studio 2010 và SharePoint
        Designer 2010.
     • Phát triển các  Web Parts cho các giải pháp SharePoint 2010.
     • Phát triển mã sử dụng các đối tượng server-side được cung cấp bởi nền tảng phát triển SharePoint 2010.
     • Phát triển event receivers và thao tác thiết đặt ứng dụng cho các giải pháp SharePoint 2010 solutions.
     • Phát triển các giải pháp truy cập dữ liệu từ xa sử dụng BCS (Business Connectivity Services).
     • Phát triển các workflows như một phần của các giải pháp  SharePoint 2010.
     • Phát triển mã sử dụng các đối tượng client-side được cung cấp bởi nền tảng phát triển SharePoint 2010.
     • Phát triển các điều khiển ribbon và hộp thoại client cho giao diện người dùng của  SharePoint 2010.
     • Phát triển các ứng dụng Microsoft Silverlight tích hợp với các giải pháp và dữ liệu SharePoint 2010.
     • Phát triển các giải pháp cho SharePoint 2010.
     • Phát triển mã sử dụng dịch vụ taxonomic và user profile của nền tảng phát triển SharePoint 2010.
     • Phát triển mã sử dụng các dịch vụ quản lý nội dung trên nền tảng phát triển SharePoint 2010.

Trước khi tham dự khóa học, các học viên cần:

     • Hiểu về các kỹ thuật xử lý các vấn đề áp dụng cho việc phát triển phần mềm
     • Có kinh nghiệm trên 12 tháng với ASP.NET 3.5 và  Visual Studio 2008 
     • Có trên 1 tháng kinh nghiệp phát triển với with SharePoint 2007 hoặc SharePoint 2010 và VS2010, tạo mã tương tác với các API
        SharePoint Server-side 
     • Có kinh nghiệm sử dụng với SharePoint 2007 hoặc SharePoint 2010 và hiểu mục tiêu sử dụng:
     • Danh sách (List)
     • Thư viện tài liệu 
     • Cá nhân hóa một SP page/site
     • Sử dụng MySites
     • Sử dụng SharePoint Designer

 
  • Tầng 07, tòa nhà Intracom, 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
  • Phone: 024.3787.2323
  • Hotline: 0962.14.12.16-0989.532.900
  • Fax: (+84-4) 3787 2071
  • Email: info@esvn.com.vn
Logo ESVN
Copyright © 2017 ESVN.,JSC. All rights reserved.