Đào tạo nguồn nhân lực về công nghệ

yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh
esvn

Microsoft SharePoint


Tổng quan

Tổng quan khóa học 20488B: Phát triển các giải pháp cốt lõi Microsoft SharePoint Server 2013


Về khóa học:

Trong khóa học này, các học viên sẽ được học các kỹ năng chung cho hầu hết các hoạt động phát triển SharePoint. Những nội dung này bao gồm các mô hình phía Server và Client, việc phát triển và triển khai các tính năng, giải pháp và các App, quản lý quyển, truy vấn và cập nhật dữ liệu danh sách, quản lý taxonomy, sử dụng workflow  để xử lý quy trình nghiệp vụ cũng như việc tùy chỉnh giao diện người sử dụng.

Đối tượng tham dự

Khóa học hướng tới các chuyên viên phát triển, là những người phát triển các giải pháp SharePoint trong môi trường nhóm hoặc một đội lớn. Trong khi làm quen với việc phát triển giải pháp SharePoint. Trong khi yêu cầu các học viên có kinh nghiệm phát triển sharepoint, sẽ có một số chưa có kinh nghiệm với các tính năng mới trong SharePoint 2013.

Các học viên lý tưởng là những người có ít nhất bốn năm kinh nghiệm về phát triển Web và SharePoint. Các học viên có khả năng thiết kế mã tùy chỉnh cho các dự án được triển khai hoặc làm việc trong môi trường SharePoint bao gồm:

     • Lựa chọn cách tiếp cận và xây dựng các giải pháp tùy chỉnh trong SharePoint.
     • Tạo và thực hiện một chiến lược cho goái giải pháp, triển khai và nâng cấp.
     • Xác định dữ liệu và cấu trúc nội dung SharePoint cho việc tùy chỉnh.
     • Thực hiện phát hiện và gỡ lỗi.
     • Lập kế hoạch và thiết kế các ứng dụng cho khả năng mở rộng và hiệu năng.
     • Xác định và giải quyết các vấn đề hiệu năng của việc tùy chỉnh.
     • Hiểu về việc xác thực và  cấp phép.
     • Kinh nghiệm với Windows PowerShell.
     • Hiểu biết rộng về các khả năng SharePoint.
     • Làm quen với Online Services như Azure và SharePoint Online.

Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên có thể:

     • Thiết kế và quản lý các tính năng và giải pháp.
     • Phát triển mã cho các cấu phần tùy chỉnh phía server.
     • Quản lý và túy chỉnh việc xác thực và cấp phép.
     • Tạo các site tùy chỉnh và quản lý vòng đời Site.
     • Giải thích các khả năng và lựa chọn thiết kế cho SharePoint apps.
     • Sử dụng CSOM và REST API.
     • Phát triển provider-hosted và auto-hosted SharePoint app.
     • Phân phối và triển khai các SharePoint app.
     • Tạo workflows tùy chỉnh cho việc xử lý quy trình nghiệp vụ tự động.
     • Sử dụng các trường và content type để quản lý taxonomy.
     • Tùy chỉnh các hiển thị và các hình vi sử dụng các thành phần giao diện người dùng.
     • Tùy chỉnh điều hướng và site branding.
  
Trước khi tham dự khóa học này, các học viên cần có:

     • Kiến thức về Visual Studio 2010 hoặc Visual Studio 2012 để phát triển các giải pháp.
     • Kiến thức cơ bản về phát triển các giải pháp SharePoint, trong các phiên bản hoặc SharePoint 2013 hoặc phiên bản trước đây.
     • Có kiến thức C# và .NET Framework 4.5.
     • Kiến thức cơ bản của ASP.NET và kỹ thuật phát triển web phía server, bao gồm request/response và page lifecycle.
     • Có kiến thức cơ bản về AJAX và kỹ thuật lập trình bất đồng bộ asynchronous.
     • Có kiến thức cơ bản về kỹ thuật web phía Client bao gồm HTML, CSS, và JavaScript.
     • Làm quen với cách tiếp cận xác thực và cấp phép, bao gồm phương thức xác thực claims-based.

 
  • Tầng 07, tòa nhà Intracom, 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
  • Phone: 024.3787.2323
  • Hotline: 0962.14.12.16-0989.532.900
  • Fax: (+84-4) 3787 2071
  • Email: info@esvn.com.vn
Logo ESVN
Copyright © 2017 ESVN.,JSC. All rights reserved.