Đào tạo nguồn nhân lực về công nghệ

yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh
esvn

Microsoft Office


Tổng quan

Tổng quan về khóa học ES50535 : Học Microsoft Outlook 2013, Cấp độ 1


Giới thiệu về khóa học

Khóa học này trang bị cho học viên kiến thức tổng quan về các tính năng và chức năng của Microsoft Outlook 2013.

Đối tượng tham dự

Khóa học này được thiết kế định hướng tới những những học viên làm việc với thông tin muốn bắt đầu làm việc với các kỹ năng xử lý thông tin trong môi trường
Microsoft Outlook 2013.

Sau khi hoàn thành khóa học này, các học viên có thể:

•     Kết nối tới các tài khoản e-mail.
•     Xử lý các vấn đề kết nối.
•     Làm việc với cửa sổ chương trình.
•     Làm việc với ribbon và Backstage view.
•     Làm việc với Mail.
•     Làm việc với Lịch (Calendar).
•     Làm việc với liên lạc (Contacts).
•     Làm việc với nhiệm vụ (Tasks).
•     Tạo và gửi các tin nhắn.
•     Đính kèm tệp với tin nhắn.
•     Xem các tin nhắn và  đính kèm.
•     Cấu hình Reading Pane.
•     Xem thông tin tin nhắn.
•     Trả lời tin nhắn.
•     Lưu và cập nhật thông tin liên lạc.
•     Trao đổi thông tin với các liên lạc.
•     Hiển thị các chế độ xem bản ghi liên lạc khác nhau.
•     In bản ghi liên lạc.
•     Lập lịch và thay đổi các cuộc hẹn.
•     Lập lịch và thay đổi kỹ thuật.
•     Lập lịch họp.
•     Trả lời yêu cầu họp.
•     Hiển thị chế độ xem lịch khác nhau.
•     Tạo các nhiệm vụ.
•     Cập nhật nhiệm vụ.
•     Hủy nhiệm vụ và các mục từ danh sách nhiệm vụ.
•     Quản lý giao việc.
•     Hiển thị các chế độ xem nhiệm vụ khác nhau.

Trước khi tham dự khóa học này, các học viên phải có:

•     Kiến thức cơ bản về máy tính, như kỹ năng xử lý bàn phím và chuột.
•     Kỹ năng quản lý tệp. Học viên cần biết cách điều hướng các thư mục và tệp trên một máy tính chạy Windows 7.

 
  • Tầng 07, tòa nhà Intracom, 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
  • Phone: 024.3787.2323
  • Hotline: 0962.14.12.16-0989.532.900
  • Fax: (+84-4) 3787 2071
  • Email: info@esvn.com.vn
Logo ESVN
Copyright © 2017 ESVN.,JSC. All rights reserved.