Đào tạo nguồn nhân lực về công nghệ

yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh
esvn

Microsoft Office


Tổng quan

Khóa học ES50537: Học Microsoft Outlook 2013, Cấp độ 3


Giới thiệu khóa học

Khóa học này trang bị cho học viên các kỹ năng nâng cao về quản lý e-mail, cộng tác với đồng nghiệp và cách tùy chỉnh giao diện Microsoft Outlook 2013.

Đối tượng tham dự

Khóa học được thiết kế hướng tới các học viên là những người làm việc với thông tin muốn tìm hiểu các kỹ năng nâng cao trong Microsoft Outlook 2013.

Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên có thể:

•    Làm việc với thông báo thư mới.
•    Tạo các quy tắc xử lý tin nhắn.
•     Khóa các tin nhắn không mong muốn.
•     Bảo mật thư của bạn.
•     Làm việc với các mục tin Outlook trong khi offline.
•     Quản lý các tùy chọn download cho các kết nối băng thông thấp.
•     Tự độ trả lời các tin nhắn.
•     Làm việc với nội dung  SharePoint site.
•     Cá nhân hóa cửa sổ chương trình Microsoft Outlook.
•     Tạo và quản lý Quick Steps.
•     Tùy chỉnh ribbon.
•     Tùy chỉnh Quick Access Toolbar.
•     Cá nhân hóa các thiết đặt Office và Outlook.

Trước khi tham dự khóa học, các học viên phải có:

•     Kiến thức cơ bản về máy tính.
•     Kỹ năng quản lý tệp tin.
•     Kiến thức cơ bản về giao diện Microsoft Outlook  và tạo các mục tin Outlook.

 
  • Tầng 07, tòa nhà Intracom, 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
  • Phone: 024.3787.2323
  • Hotline: 0962.14.12.16-0989.532.900
  • Fax: (+84-4) 3787 2071
  • Email: info@esvn.com.vn
Logo ESVN
Copyright © 2017 ESVN.,JSC. All rights reserved.