Đào tạo nguồn nhân lực về công nghệ

yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh
esvn

Microsoft Office


Tổng quan

Tổng quan về khóa học ES50540: Học Microsoft PowerPoint 2013, Cấp độ 3


Giới thiệu về khóa học

Khóa học hày hướng dẫn các học viên những tính năng và chức năng nâng cao của Microsoft PowerPoint 2013.

Đối tượng tham dự 

Khóa học này định hướng tới các học viên có kinh nghiệm về kỹ năng thông tin muốn học các kỹ năng nâng cao về PowerPoint 2013.

Sau khi hoàn thành khóa học này, các học viên có thể:
•     Cộng tác với người khác.
•     Lưu các bài thuyết trình với các định dạng khác.
•     Gửi các bài thuyết trình trược tiếp từ Microsoft PowerPoint 2013.
•     Mật khẩu bảo vệ các bài thuyết trình.
•     Thêm và xem lại các chú thích.
•     Gộp các phiên bản bài thuyết trình.
•     Tạo các chủ đềm màu và phông chữ.
•     Xem và thay đổi slide master.
•     Tạo bố cục slide.
•     Lưu mẫu thiết kế tùy chỉnh.
•     Định hướng các bài thuyết trình phù hợp với người nghe khác nhau
•     Diễn tập thuyết trình.
•     Chuẩn bị các bài thuyết trình cho việc lưu diễn.
•     Lưu các bài thuyết trình thành các video.
•     Tgat đổi các tùy chọn mặc định của chương trình.
•     Tùy chỉnh ribbon.
•     Tùy chỉnh thanh công cụ Quick Access.

Trước khi tham dự khóa học, các học viên phải có:

•     Kiến thức cơ bản về máy tính.
•     Ký năng quản lý tệp tin.
•     Kiến thức cơ bản về giao diện và cách tạo bài thuyết trình.

 
  • Tầng 07, tòa nhà Intracom, 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
  • Phone: 024.3787.2323
  • Hotline: 0962.14.12.16-0989.532.900
  • Fax: (+84-4) 3787 2071
  • Email: info@esvn.com.vn
Logo ESVN
Copyright © 2017 ESVN.,JSC. All rights reserved.