Đào tạo nguồn nhân lực về công nghệ

yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh
esvn

Phát triển ứng dụng


Tổng quan

Tổng quan khóa học : Lập trình C# với Visual Studio 2012

 

Về khóa học 
Khóa học giúp học viên phát triển kỹ năng lập trình được yêu cầu dành cho các nhà phát triển để xây dựng các ứng dụng Windows bằng cách sử dụng ngôn ngữ C #. Trong suốt khóa học, các học viên sẽ được ôn lại các vấn đề cơ bản của cấu trúc chương trình C#, cú pháp ngôn ngữ, và chi tiết thực hiện, trên cơ sở đó củng cố kiến thức khi xây dựng một ứng dụng kết hợp một số tính năng của NET Framework. 4.5.

Khóa học giới thiệu rất nhiều các kỹ thuật và công nghệ được sử cho các ứng dụng máy tính để bàn hiện đại và ứng dụng doanh nghiệp, bao gồm:

•      Xây dựng kiểu dữ liệu mới.
•      Quản lý các sự kiện.
•      Lập trình giao diện người sử dụng.
•      Truy cập cơ sở dữ liệu.
•      Sử dụng dữ liệu từ xa.
•      Thực hiện các thao tác bất đồng bộ.
•      Tích hợp với mã không quản lý.
•      Tạo các thuộc tính tùy chỉnh.
•      Mã hóa và giải mã dữ liệu.

Đối tượng tham dự
Khóa học này dành cho các nhà phát triển có kinh nghiệm lập trình trong C, C + +, JavaScript, Objective-C, Microsoft Visual Basic, hoặc Java và hiểu các khái niệm về lập trình hướng đối tượng.

Khóa học này được thiết kế không hướng cho học viên mới lập trình, mục tiêu dành cho các nhà phát triển chuyên nghiệp với ít nhất một tháng kinh nghiệm lập trình trong một môi trường hướng đối tượng.

Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên có thể:

•      Mô tả cú pháp và đặc trưng của C#.
•      Tạo và gọi các phương thức, quản lý các ngoại lệ và mô tả các yêu cầu theo dõi của ứng dụng  quy mô lớn.
•      Thực hiện kiến trúc cơ bản và các yếu tố đặc trưng ứng dụng máy tính để bàn.
•      Tạo các lớp, định nghĩa và thực hiện giao diện cũng như tạo và sử dụng các tập hợp chung.
•      Sử dụng thừa kế để tạo một phân cấp lớp, mở rộng một lớp .NET Framework và tạo các lớp và phương thức chung.
•      Đọc và ghi dữ liệu sử dụng vào ra tệp cũng như serialize và deserialize dữ liệu theo các định dạng khác nhau.
•      Tạo và sử dụng mô hình dữ liệu thực thể truy cập dữ liệu sử dụng LINQ để truy vấn và cập nhật dữ liệu.
•      Sử dụng các kiểu trong không gian tên System.Net và WCF Data Services để truy cập và truy vấn dữ liệu từ xa.
•      Xây dựng giao diện người dùng đồ họa sử dụng XAML.
•      Cải thiện thông lượng và thời gian phản hồi của ứng dụng sử dụng thao tác xử lý bất đồng bộ.
•      Tích hợp các thư viện mã không được qaunr lý và các cấu phần vào trong ứng dụng C#.
•      Kiểm tra metadata của các kiểu sử dụng tham chiếu, tạo và sử dụng các thuộc tính tùy chỉnh, tạo mã lúc thực thi và quản lý
       phiên bản assembly.
•      Mã hóa và giải mã dữ liệu sử dụng mã hóa đối xứng và bất đối xứng 

 
  • Tầng 07, tòa nhà Intracom, 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
  • Phone: 024.3787.2323
  • Hotline: 0962.14.12.16-0989.532.900
  • Fax: (+84-4) 3787 2071
  • Email: info@esvn.com.vn
Logo ESVN
Copyright © 2017 ESVN.,JSC. All rights reserved.