Đào tạo nguồn nhân lực về công nghệ

yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh
esvn

Phát triển ứng dụng


Tổng quan

Tổng quan về khóa học: Lập trình HTML5 với JavaScript và CSS3


Về khóa học 
Khóa học này giới thiệu về HTML5, CSS3, và JavaScript. Khóa học này giúp viên đạt được các kỹ năng cơ bản lập trình HTML5/CSS3/JavaScript đồng thời là nền tảng cho việc phát triển ứng dụng và Windows store và web. Khóa học tập trung vào sử dụng HTML5/CSS3/JavaScript để thực hiện lập trình logic, xác định và sử dụng các biến, thực hiện vòng lặp và phân nhánh, phát triển giao diện người dùng, kiểm tra nhập liệu, lưu trữ dữ liệu, và tạo ra ứng dụng có cấu trúc tốt.
Khóa học này sử dụng Visual Studio 2012, chạy trên Windows 8.

 Đối tượng tham dự:

Khóa học này dành cho các nhà phát triển chuyên nghiệp có từ 6-12 tháng kinh nghiệm lập trình và những người quan tâm đến việc phát triển các ứng dụng bằng cách sử dụng HTML5 với JavaScript và CSS3 (hoặ các ứng dụng Windows Store cho Windows 8 hoặc các ứng dụng web).
Cá nhân có quan tâm đến việc tham môn thi 70-480: Lập trình trong HTML5 với JavaScript và CSS3, cũng có thể tham dự khóa học này.

 Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên có thể:
     • Giải thích làm thế nào để sử dụng Visual Studio 2012 để tạo và chạy một ứng dụng Web.
     •  Mô tả các tính năng mới của HTML5, và tạo ra và các trang HTML5.
     • Thêm tương tác cho một trang HTML5 sử dụng JavaScript
     • Tạo biểu mẫu HTML5 bằng cách sử dụng các điều khiển khác nhau, và kiểm tra thông tin nhập vào của người dùng bằng cách
        sử dụng các thuộc tính HTML5 và mã JavaScript.
     • Gửi và nhận dữ liệu với nguồn dữ liệu từ xa bằng cách sử dụng các đối tượng và thao tác XMLHttpRequest cũng như
       AJAX jQuery 
     • Tạo Style cho các trang HTML5 sử dụng CSS3.
     • Cách viết mã JavaScript có cấu trúc tốt và dễ dàng duy trì 
     • Sử dụng các API  HTML5 trong các ứng dụng Web tương tác.
     • Tạo ứng dụng Web hỗ trợ các hoạt động offline 
     • Tạo các trang Web HTML5 đáp ứng các thiết bị và biểu mẫu khác nhau 
     • Thêm đồ họa vào trang HTML5 sử dụng yếu tố Canvas sử dụng Scalable Vector Graphics.
     • Tăng cường giao diện bằng cách thêm hoạt ảnh cho trang HTML5.
     • Sử dụng Web Sockets để gửi và nhận dữ liệu giữa ứng dụng Web và Server.
     • Cải tiến khả năng phản hồi của ứng dụng Web thực hiện các hoạt động lâu dài sử dụng Web Worker.

 
  • Tầng 07, tòa nhà Intracom, 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
  • Phone: 024.3787.2323
  • Hotline: 0962.14.12.16-0989.532.900
  • Fax: (+84-4) 3787 2071
  • Email: info@esvn.com.vn
Logo ESVN
Copyright © 2017 ESVN.,JSC. All rights reserved.