Đào tạo nguồn nhân lực về công nghệ

yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh
esvn

Phát triển ứng dụng


Tổng quan

Tổng quan về khóa học: Lập trình C# với Microsoft Visual Studio 2010


Về khóa học:

Khóa học này trọng tâm vào cấu trúc lập trình C#, cú pháp ngôn ngẽ và thực hiện chi tiết với .NET Framework 4.0. Khóa học này mô tả tính năng nâng cao trong ngôn ngữ lập trình  C# 4.0 sử dụng Visual Studio 2010. 

Trong khóa học này thiết kế hướng tới người lập trình mức thấp đến trung bình có kiến thức và kỹ năng cần thiết để phát triển các ứng dụng Microsoft .NET Framework 4.0.  Điểm nổi bật khóa học là cấu trúc chương trình C# 4.0, cú pháp ngôn ngữ và thực hiện chi tiết.

Đối tượng tham dự:

Là những người phát triển có kinh nghiệm lập trình với C, C++, Visual Basic, hoặc Java và hiểu khái niệm về lập trình hướng đối tượng

Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên có thể:

•    Giải thích mục tiêu của .NET Framework,  và hiểu cách sử dụng C#  và  Visual Studio 2010 để xây dựng các ứng dụng
     build .NET Framework.
•    Hiểu cơ bản cú pháp và cấu trúc lập trình C#.
•    Tạo và gọi các phương thức trong ứng dụng.  
•    Bắt, quản lý các ngoại lệ.
•    THực hiện các thao tác vào ra trong ứng dụng C# .
•    Tạo và sử dụng các kiểu dữ liệu mới (enumerations, classes,và structures), và hiểu sự khác nhau giữa các kiểu dữ liệu.
•    Điều khiển khả năng vòng đời của các thành phần  kiểu dữ liệu.
•    Sử dụng kế thừa để tạo kiểu tham chiếu mới.
•    Quản lý vòng đời các đối tượng và điều kiển sử dụng các tài nguyên.
•    Định nghĩa các thuộc tính và chỉ mục để đóng gói dữ liệu và định nghĩa các toán tử cho dữ liệu này.
•    Phân tách phương thức thực hiện toán tử và sử dụng điều này để quản lý các sự kiện bất đồng bộ.
•    Sử dụng tập hợp để tổng hợp dữ liệu và sử dụng  Generics để thực hiện các lớp tập dữ liệu bảo toàn,  cấu trúc, giao diện,
     và các phương thức.
•    Thực hiện các lớp tập hợp tùy chỉnh hỗ trợ liệt kê.
•    Truy vấn dữ liệu trong bộ nhớ sử dụng LINQ.
•    Tích hợp mã lệnh sử dụng ngôn ngữ động như Ruby và Python, hoặc các kỹ thuật như COM, trong một ứng dụng

 
  • Tầng 07, tòa nhà Intracom, 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
  • Phone: 024.3787.2323
  • Hotline: 0962.14.12.16-0989.532.900
  • Fax: (+84-4) 3787 2071
  • Email: info@esvn.com.vn
Logo ESVN
Copyright © 2017 ESVN.,JSC. All rights reserved.