Đào tạo nguồn nhân lực về công nghệ

yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh
esvn

Microsoft SharePoint


Tổng quan

Tổng quan khóa học: Hướng dẫn sử dụng SharePoint 2010 – Mức I


Khóa học đào tạo SharePoint 3 ngày giúp người dùng cuối nắm được các tính năng của SharePoint 2010 bao gồm tất cả danh sách và các trang web (site). Học viên cũng tìm hiểu cách sử dụng Ribbon mới một cachs hiện quả để quản lý các bản ghi danh sách và khám vá các công cụ và tính năng tích hợp Office mới.

Đối tượng tham dự:

Người dùng doanh nghiệp và những người thườn xuyên làm việc với các website SharePoint.

Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên có thể:

Hiểu và làm việc với các danh sách của SharePoint, các công việc quản lý danh sách, cấp phép và nền tảng cơ bản các web trang web SharePoint.

Trước khi tham dự khóa học này, các học viên phải có:

•    Kiến thức cơ bản về các trang web và các site của SharePoint.

 
  • Tầng 07, tòa nhà Intracom, 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
  • Phone: 024.3787.2323
  • Hotline: 0962.14.12.16-0989.532.900
  • Fax: (+84-4) 3787 2071
  • Email: info@esvn.com.vn
Logo ESVN
Copyright © 2017 ESVN.,JSC. All rights reserved.