Đào tạo nguồn nhân lực về công nghệ

yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh
esvn

Microsoft Office


Tổng quan

Tổng quan khóa học ES60546: Microsoft Office Excel 2013 - Cấp độ 3

 

Khóa học này với thời lượng 1 ngày, cung cấp cho học viên những kỹ năng để phân tích các tập dữ liệu và tìm các giải pháp tối ưu cho bài toán, nắm chắc công cụ và thực hiện tạo các báo cáo động bằng PivotTable, PivotChart, tạo các biểu đồ và đối tượng đồ họa, tự động hóa các công việc lặp lại với macro. Làm việc với các chương trình khác của Microsoft Office cũng như các giải pháp cộng tác trong nhóm làm việc một cách hiệu quả.
Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên có thể:
•      Định nghĩa tập dữ liệu thay thế
•      Định nghĩa nhiều tập dữ liệu thay thế
•      Sử dụng Goal Seek.
•      Tìm kiếm các giải pháp tối ưu bằng Solver.
•      Phân tích dữ liệu sử dụng thống kê mô tả.
•      Phân tích dữ liệu động sử dụng PivotTable.
•      Lọc, hiển thị và ẩn dữ liệu trong PivotTable.
•      Sửa PivotTable.
•      Định dạng bảng PivotTable.
•      Tạo bảng PivotTables với dữ liệu từ xa.
•      Tạo các biểu đồ.
•      Tùy chỉnh cách hiển thị biểu đồ.
•      Tìm đường xu hướng trong dữ liệu.
•      Tóm tắt dữ liệu sử dụng sparklines.
•      Tạo biểu đồ động sử dụng PivotCharts.
•      Tạo sơ đồ sử dụng SmartArt.
•      Tạo hình dạng và công thức toán học.
•      Cho phép và chạy các macro.
•      Tạo và sửa macro.
•      Chạy macro khi một nút được bấm.
•      Chạy macro khi một sổ tính được mở.
•      Bao gồm các tài liệu trong các sổ tính.
•      Lưu các thành phần của sổ tính thành các tài liệu Office khác
•      Tạo các hyperlinks.
•      Dán biểu đồ vào trong tài liệu khác.
•      Chía sẻ các sổ tính.
•      Quản lý các ghi chú.
•      Theo dõi và quản lý các thay đổi của đồng nghiệp.
•      Bảo vệ các sổ tính và bảng tính.
•      Xác thực các sổ tính.
•      Lưu các sổ tính thành trang web.

 
  • Tầng 07, tòa nhà Intracom, 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
  • Phone: 024.3787.2323
  • Hotline: 0962.14.12.16-0989.532.900
  • Fax: (+84-4) 3787 2071
  • Email: info@esvn.com.vn
Logo ESVN
Copyright © 2017 ESVN.,JSC. All rights reserved.