Đào tạo nguồn nhân lực về công nghệ

yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh
esvn

Microsoft Office


Tổng quan

Tổng quan khóa học ES60545: Microsoft Office Excel 2013 - Cấp độ 2

 

Khóa học 1 ngày này  trang bị cho các học viên cách thực hiện tính toán dữ liệu, định vị và kiểm tra dữ liệu, tạo các kiểu và định dạng dữ liệu, lọc dữ liệu, sắp xếp và tổng hợp dữ liệu, hợp nhất dữ liệu từ nhiều nguồn. Yêu cầu đối với học viên trong khóa học này cần có kiến thức cơ bản về bảng tính, hoặc đã từng làm việc với microsoft excel ở mức cơ bản muốn khám phá các tiện ích mới trong phiên bản Microsoft Excel 2013.

Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên có thể:
•      Đặt tên các nhóm dữ liệu.
•      Tạo công thức tính toán các giá trị.
•      Tổng hợp dữ liệu phù hợp với các điều kiện chỉ định.
•      Tìm và khắc phục các lỗi tính toán.
•      Định nghĩa kiểu.
•      Định dạng số giúp dễ đọc.
•      Thay đổi cách hiển thị dựa trên các giá trị.
•      Giới hạn dữ liệu hiển thị trên màn hình.
•      Thao tác dữ liệu bảng tính.
•      Định nghĩa tập các giá trị cho vùng 
•      Sắp xếp dữ liệu bảng tính.
•      Tổ chức dữ liệu thành các cấp.
•      Tìm kiếm thông tin trong một bảng tính.
•      Tạo mẫu cho các sổ tính khác.
•      Liên kết dữ liệu trong bảng tính và sổ tính khác.
•      Hợp nhất nhiều tập dữ liệu trong một sổ tính đơn.
•      Gộp nhiều tập dữ liệu.

 
  • Tầng 07, tòa nhà Intracom, 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
  • Phone: 024.3787.2323
  • Hotline: 0962.14.12.16-0989.532.900
  • Fax: (+84-4) 3787 2071
  • Email: info@esvn.com.vn
Logo ESVN
Copyright © 2017 ESVN.,JSC. All rights reserved.