Đào tạo nguồn nhân lực về công nghệ

yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh
esvn

Microsoft Office


Tổng quan

Tổng quan khóa học ES60544: Microsoft Office Excel 2013 - Cấp độ 1

 

Với khóa học 1 ngày này các bạn học viên sẽ được tìm hiểu tổng quan về các tính năng và chức năng của Microsoft Excel 2013 đồng thời chia sẻ với các học viên những kỹ năng hiệu quả trong việc sử dụng Microsoft Excel 2013. Khóa học này định hướng dành cho những học viên mới bắt đầu làm quen với ứng dụng Microsoft Excel nói chung hoặc những học viên đã từng làm việc với Microsoft Excel trong các phiên bản Microsoft Office cũ nhưng muốn tìm hiểu những tính năng mới trong Microsoft Excel 2013.

Khóa học này được thiết kế dành cho những học viên làm việc với các ứng dụng văn phòng và bắt đầu muốn tìm hiểu vể Microsoft Excel 2013. Sau khi hoàn thành khóa học này các học viên có thể:
•      Hiểu và tạo các sổ tính
•      Sửa nội dung sổ tính.
•      Sửa nội dung bảng tính.
•      Quản lý bảng tính.
•      Sắp xếp nhiều cửa sổ của sổ tính.
•      Thêm các nút vào Quick Access Toolbar.
•      Tùy chỉnh thanh ribbon.
•      Tối đa hóa không gian làm việc trong cửa sổ chương trình.
•      Nhập và sửa đổi dữ liệu
•      Di chuyển dữ liệu trong một sổ tính.
•      Tìm và thay thế dữ liệu.
•      Sửa chữa và mở rộng trên bảng dữ liệu.
•      Định nghĩa bảng Excel.
•      Định dạng các ô.
•      Áp dụng Theme cho sổ tính và các kiểu bảng Excel.
•      Thêm hình ảnh vào các bảng tính. 
Nội dung khóa học:

Giới thiệu những tính năng mới của Excel 2013

 
  • Tầng 07, tòa nhà Intracom, 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
  • Phone: 024.3787.2323
  • Hotline: 0962.14.12.16-0989.532.900
  • Fax: (+84-4) 3787 2071
  • Email: info@esvn.com.vn
Logo ESVN
Copyright © 2017 ESVN.,JSC. All rights reserved.