Đào tạo nguồn nhân lực về công nghệ

yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh
esvn

Microsoft Office


Tổng quan

Tổng quan về khóa học ES50533: Học Microsoft Access 2010 Cấp độ 2


Giới thiệu khóa học

Khóa học này trang bị cho các học viên tổng quan về các tính năng và chức năng của Microsoft Access 2010 ở cấp độ 2, với khóa học này các học viên sẽ tìm hiểu về cách tùy chỉnh các đối tượng Microsoft Access 2010.

Đối tượng tham dự:

Khóa học này định hướng tới các học viên làm việc với thông tin muốn học các kỹ năng ở mức trung cấp về các kỹ năng Microsoft Access 2010.

Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên có thể:

•      Hạn chế loại dữ liệu.
•      Hạn ches số lượng dữ liệu.
•      Hạn chế định dạng dữ liệu.
•      Giới hạn dữ liệu sử dụng các quy tắc kiểm tra.
•      Giới hạn dữ liệu đối với các giá trị trong các danh sách.
•      Giới hạn dữ liệu các giá trị trong các bảng khác.
•      Sửa biểu mẫu được tạo bằng wizard.
•      Thêm các điều khiển
•      Thêm biểu mẫu con (subform).
•      Sử dụng biểu mẫu  e-mail để thu thập dữ liệu.
•      Tạo các truy vấn sử dụng wizard.
•      Tạo các truy vấn thủ công.
•      Sử dụng các truy vấn để tổng hợp dữ liệu.
•      Sử dụng các truy vấn để thực hiện tính toán.
•      Sử dụng các truy vấn để cập nhật các bản ghi.
•      Sử dụng các truy vấn để xóa các bản ghi.
•      Tạo các báo cáo bằng thủ công.
•      Sửa nội dung báo cáo.
•      Thêm các báo cáo con  (subreport).

Trước khi tham dự khóa học, các học viên phải có:

•      Kiến thức về máy tính.
•      Có kỹ năng quản lý tệp tin.
•      Kiến thức cơ bản về giao diện và cơ sở dữ liệu Microsoft Access, bảng cũng tư cách tạo và thao tác với biểu mẫu.

 
  • Tầng 07, tòa nhà Intracom, 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
  • Phone: 024.3787.2323
  • Hotline: 0962.14.12.16-0989.532.900
  • Fax: (+84-4) 3787 2071
  • Email: info@esvn.com.vn
Logo ESVN
Copyright © 2017 ESVN.,JSC. All rights reserved.