Đào tạo nguồn nhân lực về công nghệ

yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh
esvn

Microsoft Office


Tổng quan

Tổng quan khóa học: ES50532: Học Microsoft Access 2010 Cấp độ 1


Giới thiệu khóa học
Khóa học này cung cấp cho học viên tổng quan về những tính năng và chức năng của Microsoft Access 2010.

Đối tượng tham dự
Khóa học dành cho các học viên làm việc với thông tin dữ liệu muốn bắt đầu tìm hiểu các kỹ năng Microsoft Access 2010.

Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên có thể:
•      Làm việc trong môi trường Microsoft Access 2010.
•      Hiểu về các khái niệm cơ sở dữ liệu.
•      Khám phá các bảng.
•      Khám phá các biểu mẫu form.
•      Khám phá các truy vấn (query).
•      Khám phá các báo cáo.
•      Xem trước và in các đối tượng Microsoft Access 2010.
•      Tạo các cơ sở dữ liệu từ các mẫu.
•      Tạo các cơ sở dữ liệu và bảng bằng cách thủ công.
•      Thao tác các cột và hàng của bảng.
•      Tinh chỉnh cấu trúc bảng.
•      Tạo quan hệ giữa các bảng.
•      Tạo các biểu mẫu sử dụng công cụ Form.
•      Thay đổi các hiển thị biểu mẫu.
•      Thay đổi cách sắp xếp các biểu mẫu 
•      Sắp xếp thông tin trong các bảng.
•      Lọc thông tin trong các bảng.
•      Lọc thông tin sử dụng các biểu mẫu.
•      Xác định thông tin phù hợp với nhiều tiêu chí.
•      Tạo báo cáo sử dụng wizard.
•      Sửa thiết kế báo cáo.
•      Xem trước và in các báo cáo.

 Yêu cầu đối với học viên
Trước khi tham dự khóa học này, các học viên phải có:
•      Kiến thức cơ bản về máy tính.
•      Kỹ năng quản lý tệp tin.

 
  • Tầng 07, tòa nhà Intracom, 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
  • Phone: 024.3787.2323
  • Hotline: 0962.14.12.16-0989.532.900
  • Fax: (+84-4) 3787 2071
  • Email: info@esvn.com.vn
Logo ESVN
Copyright © 2017 ESVN.,JSC. All rights reserved.