Đào tạo nguồn nhân lực về công nghệ

yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh
esvn

Microsoft SharePoint


Tổng quan

Tổng quan khóa học 20332B: Các giải pháp nâng cao của Microsoft SharePoint Server 2013


Về khóa học 
Khóa học này cung cấp cho học viên cách lập kế hoạch, cấu hình, và quản lý một môi trường Microsoft SharePoint Server 2013. Khóa học đặc biệt tập trung việc thực hiện khả năng sẵn sàng cao, khắc phục thảm họa, kiến trúc ứng dụng dịch vụ, Dịch vụ Business Connectivity, tính năng điện toán xã hội, hiệu năng và nền tảng cộng, các giải pháp BI, quản lý nội dung doanh nghiệp, cơ sở hạ tầng quản lý nội dung web, các giải pháp và ứng dụng. Khóa học cũng định hướng tới việc tối ưu hóa kinh nghiệm Tìm kiếm, cách để phát triển và thực hiện một kế hoạch quản trị. và làm thế nào để thực hiện nâng cấp hoặc chuyển đổi sang môi trường SharePoint Server 2013.


Đối tượng tham dự:

Khóa học hướng tới những Chuyên gia CNTT có kinh nghiệm quan tâm đến việc học làm thế nào để cài đặt, cấu hình, triển khai và quản lý SharePoint Server 2013 cài đặt trong trung tâm dữ liệu hoặc điện toán đám mây. Ngoài ra, khóa học cũng hướng tới người quản trị ứng dụng doanh nghiệp đang tham gia trong quản lý dự án ứng dụng dòng nghiệp vụ (LOB) kết hợp với khách hàng doanh nghiệp nội bộ sẽ có được lợi ích từ việc hiểu biết về quản lý SharePoint Server 2013.

Ngoài ra khóa học cũng định hướng tới ba đối tượng:

      • Khách hàng SharePoint 2010 hiện tại và các đối tác, những người cần phải hiểu những thay đổi lớn trong SharePoint 2013 
        cũng như những cải tiến khác trong các công cụ và phương pháp luận.
     • Khách hàng SharePoint mới.  Với quy mô thị trường SharePoint đang phát triển đáng kể và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng,
       do đó, có rất nhiều khách hàng mới không có kinh nghiệm trước đó.
     • Khách hàng đang chạy một phiên bản trước của SharePoint (SharePoint 2003 và SharePoint 2007) mà không nâng cấp lên
       SharePoint 2010, do vậy chưa quen thuộc với kiến trúc của SharePoint 2010 hoặc SharePoint Server 2013.

Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên có thể:

     • Mô tả các tính năng chính của SharePoint 2013
     • Lập kế hoạch và thiết kế một môi trường SharePoint 2013 phù hợp với các yêu cầu khả năng sẵn sàng và khôi phục các
       thảm họa
     • Lập kế hoạch và thực hiện kiến trúc ứng dụng dịch vụ để triển khai SharePoint 2013
     • Cấu hình và quản lý tính năng BCS (Business Connectivity Services) trong việc triển khai SharePoint 2013 
     • Lập kế hoạch và cấu hình tính năng điện toán xã hội
     • Lập kế hoạch và cấu hình hiệu suất và nền tảng cộng tác cũng như là các tính năng
     • Lập kế hoạch và cấu hình các giải pháp BI
     • Tối ưu hóa trải nghiệm tìm kiếm cho môi trường doanh nghiệp 
     • Lập kế hoạch và cấu hình quản lý nội dung trong việc triển khai SharePoint 2013
     • Lập kế hoạch và cấu hình hạ tầng quản trị nội dung web phù hợp với các yêu cầu nghiệp vụ 
     • Quản lý các giải pháp triển khai  SharePoint 2013
     • Cấu hình và quản lý các ứng dụng trong môi trường SharePoint Server 2013
     • Phát triển và thực hiện kế hoạch quản trị SharePoint Server 2013
     • Thực hiện nâng cấp  hoặc chuyển đổi sang SharePoint Server 2013
 

 
  • Tầng 07, tòa nhà Intracom, 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
  • Phone: 024.3787.2323
  • Hotline: 0962.14.12.16-0989.532.900
  • Fax: (+84-4) 3787 2071
  • Email: info@esvn.com.vn
Logo ESVN
Copyright © 2017 ESVN.,JSC. All rights reserved.