Đào tạo nguồn nhân lực về công nghệ

yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh
esvn

Microsoft SharePoint


Tổng quan

Tổng quan khóa học 20331B: Các giải pháp cốt lõi của SharePoint 2013


Về khóa học
Khóa học này cung cấp cho bạn các kiến thức và kỹ năng để đấu hình và quản lý môi trường Microsoft SharePoint Server 2013. Khóa học này sẽ hướng dẫn bạn cách cấu hình  SharePoint Server 2013, cũng như chỉ dẫn, thực hành tốt nhất và định hướng giúp bạn tối ưu việc triển khai hệ thống máy chủ SharePoint.

Đây là khóa học đầu tiên trong một chuỗi của hai khóa học cho các chuyên gia IT và phù hợp với kỳ thi chứng chỉ đầu tiên trong SharePoint Server 2013 IT Pro.

Đối tượng tham dự
Khóa học này dành cho chuyên gia Công nghệ thông tin quan tâm đến việc học làm thế nào để cài đặt, cấu hình, triển khai và quản lý cài đặt SharePoint Server 2013 trong trung tâm dữ liệu hoặc đám mây.

Học viên có trên bốn năm kinh nghiệm lập kế hoạch và duy trì SharePoint và các kỹ thuật công nghệ cốt lõi khác mà SharePoint phụ thuộc, bao gồm cả Windows Server 2008 R2 phiên bản sau, Internet Information Services (IIS), SQL Server 2008 R2  phiên bản sau, Active Directory , và cơ sở hạ tầng dịch vụ mạng.

Các ứng viên tối thiểu đủ điều kiện tham dự:
     • Là chuyên gia công nghệ thông tin, người lập kế hoạch, thực hiện và duy trì một hệ thống triển khai  nhiều máy chủ SharePoint
       Server 2013.
     • Có kiến thức mạng, và kinh nghiệm thực hành với SharePoint Online.
     • Có kiến thức về công việc SharePoint.
     • Có kinh nghiệm quản lý nghiệp vụ khả năng sẵn sàng, bao gồm sao lưu, phục hồi dữ liệu đảm bảo tính liên tục của hệ thống.
     • Có kinh nghiệm với các kỹ thuật xác thực và bảo mật
     • Có kinh nghiệm với Windows PowerShell.
     • Có kinh nghiệm thực hành hoặc kinh nghiệm công việc trong các giải pháp trong lĩnh vực SharePoint bao gồm quản lý tài liệu,
       quản lý nội dung và tìm kiếm.

Đối tượng tiếp theo cho khóa học này là những người quản trị ứng dụng nghiệp vụ (Business Application Administrators-BAAs) đang tham gia vào quản lý các dự án ứng dụng dòng nghiệp vụ (LOB) 

Ngưới quản trị hoàn toàn mới về SharePoint sẽ đạt được một số lợi ích từ khóa học, nhưng khuyến cáo rằng họ làm quen với các khái niệm cơ bản của nền tảng SharePoint trước khi tham dự.

Hoàn thành khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên có thể :
     • Mô tả các tính năng chính của SharePoint 2013
     • Thiết kế kiến trúc thông tin
     • Thiết kế kiến trúc logical và vật lý (physical)
     • Cài đặt và cấu hình SharePoint Server 2013
     • Tạp  web applications và site collections
     • Lập kế hoạch cấu hình các ứng dụng dịch vụ
     • Quản lý cấp phép người sử dụng
     • Cấu hình xác thực cho SharePoint 2013
     • Triển khai bảo mật SharePoint 2013
     • Quản lý taxonomy
     • Cấu hình user profiles
     • Cấu hình  enterprise search
     • Giám sát và duy trì môi trường SharePoint 2013 

 
  • Tầng 07, tòa nhà Intracom, 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
  • Phone: 024.3787.2323
  • Hotline: 0962.14.12.16-0989.532.900
  • Fax: (+84-4) 3787 2071
  • Email: info@esvn.com.vn
Logo ESVN
Copyright © 2017 ESVN.,JSC. All rights reserved.