Đào tạo nguồn nhân lực về công nghệ

yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh
esvn

Microsoft SharePoint


Tổng quan

Tổng quan khóa học 10174B: Cấu hình và Quản trị Microsoft SharePoint 2010

 

Bài 1: Giới thiệu Microsoft SharePoint 2010
 Bài này cung cấp tổng quan về SharePoint 2010 and SharePoint Online.  Bài học cũng giới thiệu cho các học viên cáccông việc chuẩn bị cài đặt máy chủ đầu tiên trong hệ thống Farm của SharePoint 2010 và cung cấp chi tiết về SharePoint 2010 Sp1 và  SharePoint Online. 

 
  • Tầng 07, tòa nhà Intracom, 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
  • Phone: 024.3787.2323
  • Hotline: 0962.14.12.16-0989.532.900
  • Fax: (+84-4) 3787 2071
  • Email: info@esvn.com.vn
Logo ESVN
Copyright © 2017 ESVN.,JSC. All rights reserved.