Đào tạo nguồn nhân lực về công nghệ

yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh
esvn

Cơ sở dữ liệu


Tổng quan

Tổng quan về khóa học: Cập nhật kỹ năng cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 2012


Về khóa học :
Khóa học này cung cấp cho các học viên với kiến thức và kỹ năng sử dụng các tính năng cải tiến trong SQL Server 2012.

Đối tượng tham dự
Khóa học được thiết kế định hướng tới các chuyên gia công nghệ thông tin có kinh nghiệm sử dụng SQL Server 2008 R2.

Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên có thể 
• Mô tả các tính năng mới và cải tiến trong SQL Server 2012.
• Cài đặt SQL Server 2012.
• Sử dụng các công cụ cải tiến và sử dụng PowerShell hỗ trợ quản lý SQL Server 2012.
• Sử dụng lệnh Transact-SQL được cải tiến và khả năng lưu trữ nhằm phát triển các cơ sở dữ liệu SQL Server 2012.
• Sử dụng các cải tiến hiệu năng để tối ưu hóa một cơ sở dữ liệu  SQL Server 2012.
• Sử dụng các kỹ thuật đáp ứng khả năng sẵn sàng và phục hồi dữ liệu cao.
• Sử các khả năng bảo mật được cải tiến trong SQL Server 2012.
• Sử dụng SQL Azure.
• Mô tả khả năng Business Intelligence (BI) trong SQL Server 2012.

 
  • Tầng 07, tòa nhà Intracom, 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
  • Phone: 024.3787.2323
  • Hotline: 0962.14.12.16-0989.532.900
  • Fax: (+84-4) 3787 2071
  • Email: info@esvn.com.vn
Logo ESVN
Copyright © 2017 ESVN.,JSC. All rights reserved.