Đào tạo nguồn nhân lực về công nghệ

yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh
esvn

Cơ sở dữ liệu


Tổng quan

Tổng quan khóa học: Cập nhật Kỹ năng BI Microsoft SQL Server 2012


Về khóa học:

Khóa học sẽ cung cấp cho học viên là các chuyên gia về BI những kiến thức và kỹ năng sử dụng mới và nâng cao của BI (Business Intelligence ) trong SQL Server 2012.

Đối tượng tham dự

Khóa học này được thiết kế để định hướng toái các chuyên gia về BI đã có kinh nghiệm sử dụng SQL Server 2008 R2.

Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên có thể tr
• Mô tả các tính năng mới và cải tiến cho BI trong SQL Server 2012.
• Sử dụng các tính năng mới và cải tiến trong SQL Server Integration Services.
• Quản lý chất lượng dữ liệu sử dụng SQL Server Data Quality Services.
• Quản lý dữ liệu tổng thể sử dụng các tính năng mới và nâng cao của SQL Server Master Data Services.
• Sử dụng các tính năng mới và nâng cao của SQL Server Reporting Services.
• Tạo mô hình dữ liệu bảng với PowerPivot và DAX.
• Thực hiện mô hình dữ liệu bảng trong SQL Server Analysis Services.
• Sử dụng Power View để tạo mô hình dữ liệu tương tác 
• Tích hợp các kỹ thuật Microsoft cloud vào trong một giải pháp BI.

 
  • Tầng 07, tòa nhà Intracom, 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
  • Phone: 024.3787.2323
  • Hotline: 0962.14.12.16-0989.532.900
  • Fax: (+84-4) 3787 2071
  • Email: info@esvn.com.vn
Logo ESVN
Copyright © 2017 ESVN.,JSC. All rights reserved.