• (+84) 024.3787.2323
  • (+84) 0989.532.900
  • contact@esvn.com.vn

Lập trình ứng dụng

Những tính năng mới trong Microsoft Office Excel 2013 - phần 2

Nhúng dữ liệu bảng tính trong một trang web
Để chia sẻ một phần của bảng tính của bạn trên trang web, bạn chỉ có thể nhúng nó vào trang web của bạn. Sau đó người khác có thể làm việc với dữ liệu trong Excel Web App hoặc mở dữ liệu nhúng trong Excel.

Chia sẻ một bảng tính trong một cuộc họp trực tuyến
Không quan trọng bạn đang ở đâu hoặc những thiết bị gì bạn đang làm việc, có thể là điện thoại thông minh, máy tính bảng, hoặc máy tính để bàn có Lync cài đặt, bạn có thể kết nối và chia sẻ một bảng tính trong một cuộc họp trực tuyến. 

Lưu thành một định dạng tệp mới
Bây giờ bạn có thể lưu và mở các tệp trong định dạng bảng tính mới Strict Open XML (*. xlsx). Định dạng tập tin này cho phép bạn đọc và viết với chuẩn ngày ISO8601 để giải quyết một vấn đề về năm 1900. 

Các tính năng biểu đồ mới 

Thay đổi ribbon cho các biểu đồ
tính năng mới excel 2013
 
Nút Recommended Charts  trên tab Insert cho phép bạn chọn một loạt các biểu đồ thích hợp với dữ liệu bạn có. Các kiểu biểu đồ liên quan như phân tán và bong bóng  thể hiện dưới một chiếc ô. Và có một nút mới kết hợp với biểu đồ. Khi bạn nhấp vào một biểu đồ, bạn cũng sẽ thấy một Chart Tools trên ribbon. Chỉ với một tab Design và Format tab, Sẽ giúp bạn dễ dàng tìm thấy những gì bạn cần.
Tinh chỉnh biểu đồ một cách nhanh chóng
 tính năng mới excel 2013
Ba nút biểu đồ mới cho phép bạn nhanh chóng bấm và xem trước những thay đổi các yếu tố biểu đồ (như tiêu đề hoặc nhãn), giao diện và kiểu của biểu đồ của bạn, hoặc để các dữ liệu được hiển thị

Nhãn dữ liệu phong phú hơn
 tính năng mới excel 2013
Bây giờ bạn có thể định dạng các văn bản và dữ liệu với nhiều kiểu nhãn dữ liệu khác nhau, nâng cao khả năng định dạng và bổ sung văn bản dạng tự do, cũng như hiển thị chúng trong các hình dạng bất kỳ. Nhãn dữ liệu được duy trì, ngay cả khi bạn chuyển sang một loại biểu đồ khác. Bạn cũng có thể kết nối các nhãn với các điểm dữ liệu trên tất cả các biểu đồ, không chỉ biểu đồ hình bánh. 

Xem hoạt ảnh trong biểu đồ
Xem biểu đồ một cách sống động khi bạn thay đổi dữ liệu nguồn của nó. Đây không chỉ là điều thú vị để xem, việc thay đổi trong biểu đồ cũng tạo ra sự thay đổi dữ liệu một cách rõ ràng hơn.

Phân tích dữ liệu mạnh mẽ
Tạo PivotTable phù hợp với dữ liệu của bạn
tính năng mới excel 2013
 
Chọn các trường bên phải để tổng hợp dữ liệu của bạn trong một báo cáo PivotTable có thể là một nhiệm vụ khó khăn. Bây giờ bạn có thể nhận được một số giúp đỡ về điều đó. Khi tạo một PivotTable, Excel giới thiệu một số cách để tổng hợp dữ liệu cho bạn, và cho thấy một bản xem trước nhanh chóng về cách bố trí các trường để bạn có thể chọn một trong những cách phân tích phù hợp mà bạn đang tìm kiếm

Sử dụng Field List để tạ các  PivotTable khác nhau

 
 tính năng mới excel 2013

Tạo ra các bố trí của một PivotTable sử dụng một bảng hoặc nhiều bảng bằng cách sử dụng cùng một Field List. Excel đã cải tiến để phù hợp báo cáo PivotTable cả hai PivotTable đơn và nhiều PivotTable, danh sách trường giúp dễ dàng hơn để tìm thấy các trường mà bạn muốn trong bố trí PivotTable của bạn, chuyển sang Excel Data Model bằng cách thêm các bảng, và khám phá cũng như điều hướng đến tất cả các bảng.

Sử dụng nhiều bảng trong phân tích dữ liệu
Excel Data Model cho phép bạn tiếp cận các tính năng phân tích mạnh mẽ mà trước đây chỉ có sẵn bằng cách cài đặt PowerPivot add-in. Ngoài việc tạo báo cáo PivotTable truyền thống, bạn có thể tạo báo cáo PivotTable dựa trên nhiều bảng trong Excel. Bằng cách nhập các bảng khác nhau, và tạo mối quan hệ giữa chúng, bạn có thể phân tích dữ liệu của mình với các kết quả mà bạn không thể nhận được từ dữ liệu PivotTable truyền thống. 

Kết nối dữ liệu nguồn mới
Sử dụng nhiều bảng trong Excel Data Model, bạn có thể kết nối và nhập dữ liệu từ các nguồn dữ liệu bổ sung vào Excel dưới dạng các bảng hoặc báo cáo PivotTable. Ví dụ, kết nối với dữ liệu OData, Windows Azure DataMarket, và dữ liệu SharePoint. Bạn cũng có thể kết nối với các nguồn dữ liệu từ các nhà cung cấp  khác thông qua trình điều khiển OLE DB.

Tạo quan hệ giữa các bảng
Khi bạn đã có dữ liệu từ các nguồn dữ liệu khác nhau trong nhiều bảng trong Excel Data Model, tạo mối quan hệ giữa các bảng làm giúp dễ dàng để phân tích dữ liệu mà không cần phải hợp nhất vào một bảng. Bằng cách sử dụng các truy vấn MDX, bạn có thể duy trì mối quan hệ bảng để tạo các báo cáo PivotTable có ý nghĩa.

Sử dụng đường thời gian để hiển thị dữ liệu cho khoảng thời gian khác nhau
Đường thời gian giúp đơn giản để so sánh dữ liệu PivotTable hoặc PivotChart của bạn trong khoảng thời gian thời gian khác nhau. Thay vì nhóm theo ngày, bạn có thể chỉ đơn giản là lọc ngày tương tác hoặc di chuyển thông qua các dữ liệu trong khoảng thời gian liên tục, cuộn theo các thành chỉ trong một cú nhấp chuột

Sử dụng Drill Down, Drill Up, và Cross Drill để nhận các mức chi tiết khác nhau.
Mở rộng các mức chi tiết khác nhau trong một tập dữ liệu không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Tùy chỉnh tập dữ liệu là hữu ích, nhưng việc tìm kiếm chúng trong một số lượng lớn các trường trong Field List  cần có thời gian. Trong Excel Data Model mới, bạn có thể điều hướng đến cấp độ khác nhau dễ dàng hơn. Sử dụng để quản lý hệ thống phân cấp PivotTable hoặc PivotChart để xem các cấp độ nhỏ của chi tiết, và chuyến đến một mức cao hơn để xem toàn cảnh dữ liệu 
 
Sử dụng OLAP để tính toán và đo lường
Khai thác sức mạnh của Business Intelligence (BI) và bổ sung Multidimensional Expression (MDX)- (MDX) dựa trên các tính toán trong dữ liệu PivotTable được kết nối với Online Analytical Processing (OLAP). Không cần phải tiếp cận Excel Object Model -bây giờ bạn có thể tạo và quản lý các thành phần tính toán và giải pháp đo lường trong Excel.

Tạo một PivotChart độc lập
Một PivotChart không còn được liên kết với một PivotTable. Một độc PivotChart  lập cho phép bạn trải nghiệm những cách thức mới để điều hướng đến các chi tiết dữ liệu bằng cách sử dụng tính năng Drill Down, và Drill Up. Theo đó cũng dễ dàng hơn để sao chép hoặc di chuyển một PivotChart 

Power View

 
 tính năng mới excel 2013
Nếu bạn đang sử dụng Office Professional Plus, bạn có thể tận dụng lợi thế của Power View. Chỉ cần nhấp vào nút Power View trên ribbon để khám phá những hiểu biết về dữ liệu của bạn với khả năng tương tác dữ liệu cao, mạnh mẽ, trực quan, và các tính năng trình bày được dễ dàng để áp dụng. Power View cho phép bạn tạo và tương tác với biểu đồ, slicers, và các tính năng trực quan hóa dữ liệu khác trong một bảng tính đơn
Các tính năng được cải tiến bổ sung và chuyển đổi

Excel add-in PowerPivot 
Nếu bạn đang sử dụng Office Professional Plus, các PowerPivot add-in đi kèm cài đặt với Excel. các công cụ phân tích dữ liệu PowerPivot hiện nay được xây dựng sẵn vào Excel để bạn có thể xây dựng mô hình dữ liệu đơn giản trực tiếp trong Excel. PowerPivot add-in này cung cấp một môi trường để tạo ra mô hình phức tạp hơn. Sử dụng nó để lọc ra dữ liệu khi chuyển nhập xác định phân cấp theo cách của riêng bạn, các trường tính toán, và các chỉ số hiệu suất chính (KPI), cũng như sử dụng ngôn ngữ Data Analysis Expressions (DAX) để tạo ra công thức chuyên sâu

Yêu cầu add-in
Nếu bạn đang sử dụng Office Professional Plus, các add-in yêu cầu đi kèm cài đặt với Excel. Nó giúp bạn phân tích và xem xét các sổ tính để hiểu về thiết kế, các hàm, và phụ thuộc dữ liệu, đồng thời phát hiện ra một loạt các vấn đề bao gồm cả lỗi công thức hoặc tính tương thích, thông tin ẩn, liên kết hỏng và những yếu tố khác. Từ yêu cầu, bạn có thể bắt đầu một công cụ Microsoft Office mới, được gọi Spreadsheet Compare, để so sánh hai phiên bản của một bảng tính, ghi rõ nơi những thay đổi đã xảy ra. Trong việc kiểm soát,  bạn có khả năng hiển thị đầy đủ những thay đổi trong sổ tính của bạn

 

Quý khách có nhu cầu Đào tạo Microsoft OfficeHãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ thông tin đào tạo một cách tốt nhất!
Email: dungdq@esvn.com.vn
ĐT: 098-953.2900

Công ty ESVN luôn sẵn hàng hợp tác về lĩnh vực: Đào tạo Microsoft Officeđào tạo sharepointGiải pháp sharepointCổng thông tin SharePoint, giải pháp doanh nghiệp, thiết kế web, thương mại điện tửđào tạo thiết kế web
 
Công ty Cổ phần Eastern Sun Việt nam

 


Bài viết liên quan

Hotline Zalo Facebook
 
  • Tầng 03, Tòa nhà Intracom, Số 82, Đ. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
  • Phone: (+84-24) 3787.2323
  • Hotline: 0989532900
  • Fax: (+84-24) 3787.2071
  • Email: contact@esvn.com.vn
Copyright 2020 ESVN.,JSC. All rights reserved.